4 Haziran 2023

Osmanlı bürokrasisi, 17. Yüzyılda iyice bozulmuştu, Köprülü Mehemmed Paşa (1711de bile Prut’la ilgili resimde Baltacı Mehemet yazdığına göre, Köprülü, Mehemmed Paşa idi) 1656 yılında sadrâzamlığı kabul etmek için çok isâbetli olarak o meşhur 4 şartı koymuştu. Mehemmed Paşa ve oğlu Fâzıl Ahmed Paşa,

işlere çeki düzen vermişti ama, 1683 e gelindiğinde, bürokraside halâ kifâyetsiz muhterisler ikbâl için fırsat kolluyorlardı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Yanık ve Komaran kalelerini almak üzere sefere çıktığı hâlde, Reîsül Küttâb Mustafa’nın pohpohlamasıyla Viyana’ya yönelmişti. Yaptığı toplantıda bu işi doğru bulmayanlar çoğunlukta idi, daha doğrusu, hemen hemen bütün üyeler bunun yanlışlığını belirtip, bu kış etrafın vurulup o yörede kışlanıp gelecek baharda Beç (Viyana) üzerine varılması görüşünde idiler. Budin Beylerbeyi Uzun İbrâhim Paşa da bu görüşte idi. Bu yaşlı, tecrübeli askeri bunaklıkla suçlayan Sadrâzam, uğranılan bozgundan sonra İbrâhim Paşayı idâm ettirmişti.

Ötken kelimesiyle şu ilgisi var:

 

İbrâhim Paşa, idâm edilirken, gerçek Devlet Adamı olduğunu tescîl eden şu sözleri söylemişti:

“bu adam beni haksız yere idâm ettiriyor; fakat, Şevketlû Pâdişâhımıza söyleyin; bu adama dokunmasın, bu işin önünü alacak olan o’dur.”

Gerçekten, Kara Mustafa Paşa iyi bir askerdi, saraydaki kızlar ağası ve mîrâhûr gibi, bozgun haberi üzerine mendil çıkarıp oynamak alçaklığını irtikâb eden üst düzey bürokratların işi alevlendirmesi olmasaydı da Mustafa Paşa iş başında bırakılsaydı, 1699 yılına kadar 4 cephede devam edecek olan savaş daha kısa sürebilir, daha az zâyiatla atlatılabilirdi.

***

Şevketlû : ‘nüfuzlu, sözü geçen, hükmüne uyulan’ demektir; o çağda, ‘şevket’ Osmanlı’da idi. (günümüzde, maalesef, şevket, tâ bilmem nerelerden gelip Irak’ı, Sûriye’yi karıştıran, dedeleri mâcerâperest haydut olanlarda)

(Şevk: Arapça’da ‘diken’ demektir; diken gibi delip geçmek kasdediliyor olmalı), sondaki t tekliği gösterir.

{kêf ile yazılır, ‘kaf’ ile yazılılırsa bildiğimiz, coşkunluk gibi bir anlama gelir}

Günümüzde ‘şevket’i yeniden kazanma yolunda attığımız adımlar, birilerini fenâ hâlde rahatsız etmektedir.

***

Ötmek: kuzey lehçesinde ve Kazak lehçesinde ‘geçmek, geçer olmak, nüfuzlu olmak’ demektir. ‘Nüfûzlu’, ‘sözü geçen’, ‘hükmü yürüyen’ anlamına da ötken olması GEREKİR.

Türklerin ünlü efsânevî başkentinden Ötüken Yış diye söz ederler.

İhtimâl ki, ‘yış’ değil, ‘yaş’tır; yaş’lık, hayat kaynağı suya sahib olmak, kurak değil de, suyu bol, ağaçlık, yeşillik yerde olmak, her topluluğun özlemidir. Nitekim, bazı Türk lehçelerinde yaş (caş) ‘genç’, ‘hayâtiyet dolu’ demektir. Bir Erzurum türküsündeki

“beni ağlatırsan doyma yaşına”da görüldüğü gibi, ‘yaş’, ‘ömür’ anlamına da gelir. Nitekim, bir kimsenin ‘yaş’ı, yaşamış olduğu zaman dilimini gösterir.

Bunun için, o kelime ‘yış’ diye yanlış okunmuş olabilr. Oryantalistler ‘börkü yaruk’u ‘berkyaruk’ diye okudular, bizim lise kitaplarımızda bile bir zamanlar

Berkyaruk vardı. (börk: yapağısı üzerinde bulunan koyun derisinden yapılan başlık; yaruk : aydınlık, ışıklı, demek: kafası aydın, demek oluyor.)

Oryantalistler, Kök Orda (Altın Ordu)nun ilk Müslüman Hân’ı olan Bereke’nin adını da yanlış olarak Berke diye okudular, bizde de uzun zaman bu yanlış söyleyiş devam etti.

Adı Burka olan Altınordu Hân’ı, bir Sûfî vâsıtasıyla Müslüman olmuş, adı, Bereke(t) e çevrilmişti.

Toparlarsak:
Türklerin o efsânevî başkentinin, yurdunun adının doğrusu

ÖTKEN YAŞ: (Sözü Geçen, Hükmü Yürüyen, Mâmur Merkez) olmalıdır.

08 Ocak 2021

Yazar Hakkında:

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Arapça, Farsça, İngilizce ve Hadîs öğretti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Târihi Asistanı oldu. Tunus’ta doktora tezi ile ilgili malzeme topladı, dilbilgisini bildiği Arapça'nın pratiğini yapmak imkânını buldu. Dördüncü sınıfına kabûl edildiği Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye dönüp İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belge inceledi. "Tunus’ta Osmanlı Hâkimiyeti" konulu doktorasını verdi. İngiltere’de, University of Cambridge’de Faculty of Oriental Studies’de Türkçe öğretti, orientalistlerin nasıl yetiştirildiklerini gördü. Türkiye’ye dönüp Diyânet İşleri Başkanlığına bağlı olarak İzmit, Ankara ve İstanbul’da vâizlik yaptı. Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1986 da Doçent ve 1995 yılında Profesör oldu. İzinli olarak gittiği Malezyadaki International Islamic Universty’de 4 yıl (1991-95) Târih ve Medeniyet Bölümü başkanlığı yaptı, Osmanlı Târihi öğretti. Orada iken yazdığı Osmanlı History adı geçen üniversite tarafından bastırılıp (1999) textbook olarak kullanıldı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde bir yıl daha öğretim üyeliği yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak Eskişehire gitti. 2004-2005 öğretim yılında izinli olarak gittiği Kazakistan’ın Türkistan Beldesindeki Hoca Ahmed Yesevî Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesinde, Hollanda Rotterdam Milletlerarası İslâm Üniversitesinde bir dönem öğretim üyeliği yaptı.

Yazarın diğer makalelerinden: