30 Kasım 2023

Çin’in Doğu Türkistan’a yıllardır uyguladığı zulüm karşısında “sessiz kalan” “mazlumların hakkını savunmayan” “sorumluluk” sahibi yöneticileri sadece ve sadece Cenab-ı Hakk[1]’a şikâyet ediyorum.

 

Hilmi ÖZDEN

 

***

Uygur yandı küle döndü

Yetimlerde umut söndü[2]

Çin’in zulmü ne son öndü

Duymaz çığlık hiç Ankara[3]

Zulme sessiz olan kişi

Odur zalimlerin eşi[4]

Toprak dahi kusar leşi[5]

O gün yüzler olur kara[6]

Türk’ün feryadını duymaz

Hak Kur’an’a asla uymaz[7]

Müminleri müslüm saymaz[8]

Dert üstüne dertler yara

Asırların Türk yurdunu

Ergenekon bozkurdunu

Oğuz denen gök ordunu

Türk ili’nde Türk’te ara

Özden bilir zulm-ü Çin’i

Anlat Türk’e olan kini

Seyret der mi İslâm dini[9]

Mazlumları atmaz nara[10]

 

Hilmi ÖZDEN

 12 Eylül 2020

 

[1] Allah, sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah, dost olarak yeter. Allah, yardımcı olarak da yeter(Nisa/45.Ayet).

[2] Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir(Nisa/10.Ayet).

[3] Biz sana Kitab (Kur'ân)ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma(Nisa/105.Ayet)!

[4] Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez(Hud/113.Ayet).

[5] Melekler kendilerine yazık etmiş kimselerin canlarını alırken: "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" diyerek teslim olurlar. Hayır; öyle değil; doğrusu Allah onların yaptıklarını bilmektedir(Nahl/28.Ayet).

[6] O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, “İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın” denilir(Al-i İmran/106. Ayet).

[7] Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor(İbrahim/42.Ayet).

[8] Onlar, haksız yere, sırf, “Rabbimiz Allah’tır” demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah’ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir(Hac/40.Ayet).

[9] “Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan, onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.(Al-i İmran/192.Ayet)”

[10] Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helâk etmez(Hud/117.Ayet).

 

***

 

DOĞU TÜRKİSTAN’IN ŞAHSINDA

TÜM MAZLUMLARA HÜRRİYET DUASIYLA

 

NERDESEN, GAVİM GARDAŞ?

Çinliler yaktı beni

Bir pula sattı teni

Uyutup tuttu seni

Gavim Gardaş, Nerdesen?

Kan olmuş gözlerde yaş

Bağırlar olur mu taş?

Gövdemde kalmadı baş

Gavim Gardaş, Nerdesen?

Kendinle kavga eder

Bana hep keder düşer

Ne olur artık yeter

Gavim Gardaş, Nerdesen?

Kaşgar yanar közümde

Uygur Kazak özümde

Tüter hasret gözümde

Gavim Gardaş, Nerdesen?

 

Can Türkistan kan döker

Gök Bayrağı şan diker

Toprağa VATAN eker

Gavim Gardaş, Nerdesen?

Özden bekler gün gelir

Kapında canın verir

Çılgın Türk; Kürşad denir

Gavim Gardaş, Nerdesen?

Hilmi ÖZDEN

30.11.2018

***

TÜRKİSTAN[1]’I YAKAR ŞU ÇİN

 

Çinli derki tek yol seçin

Zalimlerle iyi geçin

Türkler ağlar için için

Türkistan’ı yakar şu Çin

Katliam var Türkistan’da

Satılmışlar öz vatanda

Tatlı aşım ağ katanda

Türkistan’ı yakar şu Çin

Uygur Kazak bize bakar

Gözü akı kanlı akar

Duruşları daim vakar

Türkistan’ı yakar şu Çin

Deler mazlum ahı arşı

Durulamaz ona karşı

Bekliyorlar Türk’ün marşı

Türkistan’a bakar bir gün

Özden ekle ilim irfan

Kalmaz yolda ulu kervan

Sana düşmüş Türklük sevdan

Türkistan’a akar bir gün

Hilmi ÖZDEN

07.06.2018

 

***

Doğu Türkistan Türklerine yapılan

Çin Zulmünü unutmayalım ve unutturmayalım

2018

Gelecek Mazlumlarındır

 

DOĞU TÜRKİSTAN

 

İşgal edilir vatan

Ağlar

 Türkistan Türkistan

Doğu Türkistan

Rusya ile Çin bir olur

Yakar

Türkistan Türkistan

Yıllar yılı duymaz Türkler

Ağlar

Türkistan Türkistan

Kızıl Çinli Sinkiang der

Anar

Türkistan, Türkistan

Han Çinliler dolar yurda

Bakar

Türkistan Türkistan

Beş bin yıllık Türk’ün yurdu

Kanar

Türkistan Türkistan

Dünya sağır Türkiye kör

Umar

Türkistan Türkistan..

Uygur Kazak canlar verir

Alır

Türkistan Türkistan..

Yakup Beğim bir gün gelir

Okur

Türkistan Türkistan

Osman Batur bir ruh verir

Bakar

Türkistan Türkistan

Urimçi’den Kaşkar’ıma

Keder

Türkistan Türkistan..

Düşman kazar kürek ile

Mezar

Türkistan Türkistan..

Al bayrağım Gök bayrağım

Eser

Türkistan Türkistan..

Kalplerimiz hep bir

Çarpar

Doğu Türkistan, Türkistan.

Türkiye’nin Türklerine

Kader

Türkistan Türkistan…

Özden yazar kalem ile

Özgür

Türkistan Türkistan

 Hilmi ÖZDEN

15 Temmuz 2015

***

TURAN DİYE YURDUM VARDI

 

Turan diye yurdum vardı

Hakan diye kurdum vardı

Altın diye ordum vardı

Ağla Kazan ağla Kırım

Anadolu çınarıyım

Yedi deryanın narıyım

Kaf-ı Anka’nın zarıyım

Ağla Üsküp ağla Bosna’m

Ben bir göçmen çocuğuyum

Gözlerdeki son buğuyum

Keder yüklü bir kuğuyum

Ağla Balkan ağla Varna’m

Türkistan’ım çok yakındı

Çin’e her dem ok akındı

Uygur kızım yok takındı

Ağla Kaşgar ağla Ulca’m

Kafkasya biz Musul bizdik

Silinmeyen mühür izdik

Yedi kıta bin yıl gezdik

Ağla Kerkük ağla Köprü’m

Özden yağmur damlası ol

Nehirlere su gibi dol

Deryalara binlerce kol

Çağla Fırat çağla Dicle’m

Hilmi ÖZDEN

8 Eylül 2014

Yazar Hakkında:

Hilmi ÖZDEN

Hilmi ÖZDEN

Prof.Dr. Hilmi Özden, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Aynı üniversite Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Kurucu Müdürü de olan Özden, Türk kültürü ve medeniyet çalışmaları ile akademik ve edebi düzeyde ilgilidir.   

Yazarın diğer makalelerinden: