28 Mayıs 2022

ESMAİ HÜSNA NE ZAMAN TEDAVİ EDER?

Allah Resulünden şu hadis rivayet edilmiştir:

“Elbet Allah’ın 99 ismi vardır. Bunları ihsa eden herkes kendisini cennete girdi bilsin”

İHSA; Esma’nın anlamını derinlemesine bilip, hayatına geçirerek onda yaşamak ve Esma ile ahlaklanmak demektir.  

ESMAİ HÜSNA’YI EZBERLEYEN CENNETE GİRER Mİ?

İHSA; Esmai Hüsna’nın ezberlenmesi değildir. İHSA, Esmai Hüsna’nın rakamlarla sayılması da değildir.

99 ismi papağan gibi ezberlemekle Esmai Hüsna anlaşılmaz. Esma’nın harflerine bir takım rakamsal değerler yüklemekle Esma’nın sırrına erilmez.

Bu isimleri ezberleyenin cennete gideceğini söylemek, Allah Resulünün 23 yıllık, olağanüstü zorluk ve mücadeleyle dolu Peygamberlik hayatını küçümsemek, yok saymaktır.

ESMAYI ÇOK SAYIDA TEKRARLAMAK: VİRD

VİRD; Esmai Hüsna’daki bir ismi binlerce, bazen on binlerce tekrarlamaktır. Hangi ismin kaç defa tekrarlanacağı, ismi oluşturan harflere Ebced (veya Cifr) hesabıyla sayısal değerler vererek bulunur.

Bu şekilde Ebced’e dayalı Esma’nın yorumu tam bir kandırmacadır. Harflere 1’den 1000’e kadar rakamlar vererek, bu sayıları duruma göre ve canının istediği gibi değiştirerek, hiçbir kural tanımadan bir takım sonuçlar elde etmek illüzyondur, hurafedir.

İSİM TEKRAR EDİLEREK PSİKOLOJİK TEDAVİ OLUNMAZ

İsimleri on binlerce tekrar ederek (VİRD), Allah’ın isimleri ile tedavi olunamaz.

VİRD; aklı ve düşünceyi örten, ismi şuursuzca tekrarlayarak anlamı ve idraki öldüren bir katildir. Sürekli tekrar, yani nakarat beyni uyuşturur. Anlamı ve anlamayı yok eder.

Bebekleri uyutmak için söylenen ninniler de aynen budur: TEKRARLA, UYUT…

Bu gibi tekrarlarla samimi Müslümanlar kandırılmakta, paraları alınmakta, kısaca uyutulmaktadır.

İNSAN ÇOBAN DA DEĞİLDİR SÜRÜ DE…

Esmanın Vird edilmesi, bir takım ruhbanların, cemaatlerin, tarikatların, hatta siyasilerin işine gelmektedir. Uyutulan, uyuyan, sürü haline getirilmiş insanları gütmek ve yönlendirmek; kısaca onları kandırarak kendi amaçları doğrultusunda kullanmak çok kolay olmaktadır.

Kaldı ki insan çoban da değildir, sürü de… Her bir insan Allah’ın özel amaçla görevlendirdiği, yeryüzünün imarından sorumlu, hayır ve barış için çalışması gereken, kişilikli saygın bireylerdir. Asla sürü olamaz, hiçbir çobana da teslim edilemez. Kendisi de çobanlığa heveslenmez.

KALDI Kİ ESMA, UYANDIRMAK İÇİNDİR

Esmai Hüsna; hayata anlam ve amaç katmak içindir.

Tüm evrenin, dünyanın ve Kur’an’ın özetinin özeti Esmai Hüsna’dır.

Dolayısıyla çok ama çok değerlidir.

Dünyadaki her ilim Esma’nın tecellisidir.

Allah’ın esmasıyla ahlaklanmak, Allah’ı bilmek, tanımak ve anlamaktır. İnsan Allah’ı bilirse kendini bilir. Kendi küçüklüğünü bilirse, ancak o zaman Allah’ın büyüklüğünü hakkıyla kavrar. 

Allah’ın esmasıyla ahlaklanmak Allah’ı sevmek demektir.

Esma ile ahlaklanmak, O’nu üretmek, çoğaltmak, bereketlendirmektir. O’nu hayatın kalbine ekmektir. Onların birbirleriyle, hayatla, insanla ve kâinatla bağlantısını keşfetmektir. Böylece Onlarla Allah’a yücelme, Allah’a yaklaşma, vesile kılma, nihayet Allah’ın sevgisine kavuşmaktır.

SON SÖZ

Esma ile ihsa olmak, onu sayıp sıralamak değildir. Bu kadarcığını sapık veya yoldan çıkmış biri de yapabilir. Asıl murad edilen, onlara gereği gibi iman etmek, Esmai Hüsna’nın anlamları üzerinde düşünmek ve hayata geçirmektir.

Kur’an gibi Esmai Hüsna da, onları yüksek seviyede tedebbür ve tefekkür edenler için indirilmiştir ve o zaman bir anlam taşır.

Esmayı anlamak aklın miracıdır. Aklın ve imanın seviyesi yükseldikçe, insan Esmai Hüsna’nın çekim alanına girer. Sonra Allah’ın güzel isimlerine ait bir bilinç oluşur. Karşılıklı alışveriş başlar. İşte, Esma’dan yararlanmak budur.

Esmai Hüsna’yı sayıp, 99’unu ezberleyerek cennete gitmeyi düşünmek, tefekkür edenlere karşı saygısızlıktır.

Eğer, Allah Resulü tarafından ashabına ezberletilseydi, bize Peygamberimizden bir Esmai Hüsna listesi gelirdi. Hâlbuki Buhari ve Müslim dâhil dört hadis kitabında Esmai Hüsna Listesi bulunmamaktadır.

Lütfen, Rabbimizin isimlerini sayılara boğmayalım. Onları anlayalım ve yaşayalım

(Devam Edecek)

Prof.Dr. Orhan ARSLAN

Bu kategorideki Makalelerden