4 Haziran 2023

9-11 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında 350.org ve diğer 140 ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından on ayrı dil de , yirmibin kişinin katılımı, üç gün süren yüzlerce çevrimiçi buluşmasında -Global Just Recovery Gathering – iklim değişimine karşı insanlık doğayı savundu. Amerikalı iklim aktivisti Bill McKibben  liderliğinde kurulan bu hareket Barack Obama'nın 2008 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık kampanyası sırasında enerji politikalarını değiştirmelerini sağladı. McKibben in iklim değişikliği "uygarlığımızın karşı karşıya kaldığı en büyük kriz" fikrine, Vermont Senatörü Bernie Sanders  destek verdi. Yeni Başkan Biden da Paris iklim anlaşmasına onay vererek, yeşil yeni mutabakata göre stratejileri belirledi. Biden konuşması yaparken BERNİE SANDERS EL ÖRGÜSÜ YÜN ELDİVENLERİ ile izliyordu. Küresel adil iyileşme buluşmasına katılan Naomi Klein Bernie Sanders el örgüsü yün  eldivenleri hakkında aşağıda linkini verdiğim yazıda küresel adil iyileşme için seni izliyorum mesajı verdi, Biden’e diyor. El örgüsü yün eldivenler ile çekilen Bernie Sanders in resimi, küresel adil iyileşmeninin sosyal medyada simgesi oldu.

Link-1 Sanders in el örgüsü yün eldivenleri hakkında Naomi Klein in yazı link

https://zcomm.org/znetarticle/the-meaning-of-the-mittens-five-possibilities/

Bu buluşmaya katılan Greta Thunberg ise ben iklim değişimine inanmıyorum diyen petrol kartellerinden karbon emisyon vergilerini almayan D. Trump ı  ABD de ki milyonlarca öğrencinin katıldığı iklim aktivisti eylemleri ile yerinden etti. Üç gün boyunca 24 saat süren çevrimiçi küresel adil iyileşme buluşmasında dünyanın küçük bir köy olduğunu ve kolektif bir bilince ulaştığını gözlemledim. En etkileyeci anlardan biri ise küresel adil buluşmaya katılan kuantum fizik doktoru Vandana Shiva nın yerel tohumların hayat kaynağı olan girişimi hakkında konuşmadı idi. “Devletler üstü finans mekanizmasının” FONLADIĞI ,tohum-ilaç-gübre tekellerine karşı açtığı savaş  onu dünyanın önde gelen bir ekolojist düşünürü ve iklim aktivisti yaptı. Alternatif  bir adil küresel iyileşmede tüm katılmcılara doğanın gücünü gösterdi. Özellikle hint bilişim teknoloji konusunda ki sözlerini çok dikkate almamız gerekir. Kuantum fizikçisi dr. V.SHIVA diyor ki “Hindistan adı, sık sık "teknoloji mucizeleri" ile birlikte anılıyor. İddiaya göre Hindistan; enformasyon teknolojisi (IT) ile bir mucize yarattı. Amerikalı IT şirketlerinin taşeronu olarak zengin bir ülke oldu, hatta kendine ait bir Silikon Vadisi bile var... Bütün bu iddiaların ardındaki gerçek ne? Enformasyon teknolojisi, Hint halkına ne getirdi? - Bu iddialar, koca bir yalandan ibaret. Hindistan'ın bilimcileri ünlü ise, bilimi gelişmiş ise, bunun sebebi bağımsızlık mücadelesinden sonra getirilen kamusal eğitim sistemidir. Bu sistem, on yıllar boyunca ülkemin en büyük önceliği oldu. İsteyen herkes mühendis olabilir, bilimle uğraşabilirdi. Benim gibi bir kadın, 1970'lerde, fizik doktorası alabildi mesela. Benim doktora alabilmemin sebebi küreselleşme değil, ülkemin kendi kendine yetme ve kamusal eğitim politikalarıydı. Küreselleşme; geçmişte gerçekleştirdiğimiz bu kamusal yatırımın üzerinde at koşturuyor. Enformasyon teknolojisi, bu eğitimin hasadını topluyor. IT alanında en akıllı insanlar Hindistan'dan çıkar. ABD'deki Silikon Vadisi, Hintlilerin sırtında yükselir. Ama kendi ülkemizdeki Silikon Vadisi, ikinci sınıf muamelesi görüyor. Çünkü insanlarımın ürettiği yeni buluşların, açtıkları yeni yolların sahibi Amerikan şirketleri. Şirketin yöneticisi, çalışanı Hintli olsa da, patron Amerikalı. IT sektörünün en angarya işlerini, taşeronlaştırma yolu ile Hindistan'a havale ediyorlar. Çünkü Hintli emeği ucuz. Hintli uzmanlar, ABD'deki ücretlerin beşte birinden daha az bir rakama, Amerikan şirketleri adına çalıştırılıyor. Hem de berbat koşullarda... Amerikan şirketleri gündüz çalışırken, aradaki saat farkı nedeniyle Hindistan'da gece çalışılıyor. Taşeronlaşmanın tamamı bu sistem üzerine kurulu. Akıllı genç Hintliler, makine muamelesi görüyor. Ve bu sistemin yürümesinin tek koşulu, ücretlerdeki adaletsizliğin devam etmesi. Dahası Hindistan, bu ikinci sınıf rolü kapabilmek için, ulusal tarımını feda etti. Birkaç teknoloji vizesi almak uğruna, bütün bir tarımı kurban ettiler...

Avrupa Komisyonu Başkanı  Ursula Von Der Leyen diyor ki "döngüsel ekonomi" fikrini benimsememiz gerekiyor. Durum devam ederken, gezegenimizden bize verebileceğinden daha fazlasını çıkarıyoruz ve bu aşırılığın etkileri her geçen yıl giderek daha dramatik ve yıkıcı hale gelecektir. Tükettiğimiz malların çevre ve karbon ayak izini acilen azaltmalıyız. Bunu yapmak için, sürekli olarak yeni mallar üretmek veya ithal etmek ve daha fazla hammadde çıkarmak yerine kaynakları yeniden kullanan döngüsel teknolojilere yatırım yapmalıyız. Döngüsel ekonomi, yalnızca kıt kaynaklara bağımlılığımızı azaltmak için değil, aynı zamanda istihdam yaratmak için de büyük bir potansiyele sahiptir. 

Avrupa'nın göstermeye devam ettiği gibi, Yeşil Anlaşma sadece bir çevre politikası değildir; ekonomik ve jeopolitik bir gerekliliktir.”

Link-2-U.V.D. Leyen konuşma linki

https://www.instagram.com/p/CNUIuEMjnRZ/

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı stratejistlerinden Mazzucato’ya göre, “Yeşil Yeni Anlaşma, “tüm ekonominin yeşil hale gelmesini” sağlayarak, sadece yenilenebilir enerji sektörünü değil, imalat sektörünün her alanını da dönüştürebilir

Avrupa Parlamentosu bu yıl Mayıs ayında yaptığı oylamada Mazzucato’nun misyon odaklı Horizon Europe programını kabul etti. Kapsamlı bir çalışmanın ardından beş misyon alanı seçildi: İklim değişikliğine uyum; kanser; sağlıklı okyanus, deniz, kıyı ve içsular; iklim nötr ve akıllı kentler; toprak sağlığı ve gıda. Avrupa Komisyonu her alanda 15 uzmandan oluşan bir kurul oluşturacak ve bu kurullar da Mazzucato’nun kriterleri doğrultusunda ilk misyonları belirleyecekti. 

Mazzucato, “Moedas bana, şakayla karışık misyonların ilham perisi olma görevini önerdi. Bu rapor, kaleme aldığım en önemli şeydi. Şu anda yasal bir belge halini aldı. Yeni bir oylama yapılmadan yürürlükten kaldırılamaz” diyor. “Daha önce politikacıları etkilediğim olmuştu ama parlamentonun, benim kaleme aldığım bir şeyi oylaması kesinlikle muhteşem. İstediğim şey tam da buydu: Bir değişim yaratmak.”

Link-3 Mairana Mazzucato hakkında 

https://www.tarihistan.org/cahit-gunaydin-yesil-yeni-duzenin-mimari-mariana-mazzucato/21830/

AB yeşil mutabakat mimarı M. Mazzucato’nun hocası ve fikir annesi olan CARLOTA PEREZ teknoekonomi paradigmasını kanıtlayan 350.org küresel adil buluşması gibi bugün milyonlarca çevirimiçi fikir alışverisi yapılmaktadır. Dijital devrimciler iklim aktivistlerinden çıkıyor Dr.V.Shiva ve N. Klein gibi. Ve adı onlar kadar kitleler tarafından bilinmeyen milyonlarca blogger, youtuber, influencer var içerik üreten. Contens is king sosyal medyanın metaforudur, zamanı gelmiş bir düşüncenin, önünde kimse duramaz. Covis19 sonrası akıllı, sürdürülebilir döngüsel bir ekonomiye geçebiliriz diyor, Carlota PEREZ. Bugün Silikon vadisi, global dijital şirketler,  Fred Wilson, Chris Dixon, and Marc Andreessen gibi dünyanın en saygın teknoloji yatırımcılarının kendi yatırım tezlerini geliştirmek için başvurdukları teori Carlota’nın Teknoloji Devrimleri teorisidir. Son 250 yıl içinde yaşanan en büyük kalkınma dalgalarını analiz eden CARLOTA PEREZ teorisi önümüzdeki 20-30 yıl içinde dünyanın yepyeni bir teknoloji devrimi ile karşı karşıya kalacağını yaşadığımız Bilgi Teknolojileri Devrimi’nin, Yayılma Aşaması’nda olduğunu öngörüyor. 

link-4 Carlota Perez hakkında

https://sahipkiran.org/2021/01/20/carlota-perez-ve-surdurulebilir-blockchain-dongusu/

İktisadi Kalkınma Vakfı dergisi mart sayında Yeşil Mutabakatın aslında ne olduğunu biliyor muyuz başlıklı yazının son paragrafı diyor ki “çünkü yeşil dijital dönüşüm küresel düzeyde başladı bile;geri kalmamamız gerekir.şu an, sanki dünyada çok önemli bir şeyler oluyor ve biz olanlara intibak etmekte zorlanıyoruz, geç kalıyoruz gibi bir görüntü var. İçinde bulunduğumuz çağda zamanlama ve HIZ, içerik kadar önemli. 

Unutmayalım ki MATBAAYI getirmekte geç kaldık diye 500 yıl sonra bile hayıflanıyoruz, bu defa öyle olmasın diyor.”

Link-5 iktisadi kalkınma vakfı dergisi linki

https://www.ikv.org.tr/ikv_dergi/ikv_mart_2021/html/68/index.html

Okumadan düşünemezsin. Okursan yazarsın. İklim değişimi gibi bir sorunda tüm halklar birleşebilir. Kendi devletlerini “devletler üstü finans mekanizmasına” karşı savunabilir, alternatif milyonlarca yol bulabilir. Sanal düşünce ağlarında Richard Feynman gibi tuva dostu olmanın doğaya dönüşün simgesi olduğunu vurguladım. #karezcanal2050 yönetişim ilkeleri köni, uz, tüz, kişi ilkeleri ile kendi çapınızda bile “AKI AĞI “ kurabileceğinizi anlattım. Biruni ekosistem teorisi Akı Evren organizasyonunu olarak bin yıl yaşamış idi. Covid19 sonrası dünya ekonomisi; yeşil yeni düzen adı ile sürdürülebilir kalkınma amaçlarına göre yapılanırken, hepimizin bir iklim aktivisti olarak döngüsel ekonomiye geçebiliriz. Tüketim tercihlerimiz şirketleri etkiler. Yüzbinin üzerinde ki dernek, oda, vakıf ve milyonlarca sanal ağlar ve blogger, youtuber, influencer veya ilk adım olarak” like, share” gücümüz  ile doğayı savunabiliriz. Kirletilen her nehir, göl, ve deniz için kirletenler ile mücadele edebiliriz. Doğanın, doğal döngüsünün karşısında “devletler üstü finans mekanizması “var. Sanılanın aksine çok başlı olan –covid19 gibi-ve mantıksız olarak gezegeni yok eden bu mekanizmaya karşı yeşil şirketler direniyor.  Enerji ve İklim İstihbarat Birimi (ECIU) ve Oxford Net Zero tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, yaklaşık 14 trilyon dolarlık satışları temsil eden dünyanın en büyük 2000 halka açık şirketinin en az %21’nin mevcut net sıfır taahhüdü bulunuyor. Şirketleri sıfır karbon emisyon hedefi vermez isen senden bir çöp almam demeliyiz. Sıfır atık belgen yoksa seni görmem diyebiliriz. Altıncı yok oluş çağında iklim değişimini 1.5 derecede tutmak için çok az zaman kaldı. 

Barnie Senders gibi el örgüsü yün eldivenlerinizi giyip, Kazdağı çiğdemi gibi doğayı savunmalıyız .

 Kazdağları hepimizin. Amazon ormanları hepimizin.

Avustralya da ormanlar yanarken içimiz yanıyor. 

İklim değişimine karşı tüm insanlık birleşti, el örgüsü yün eldivenlerini giyerek… 

İyi ki varsın Barnie Sanders, Kuantum fizikçisi Dr.V.Shiva, Naomi Klein ve Kazdağı Çiğdemi. Herkes kelebek etkisi yaratabilir, Greata Thunberg gibi. Gençler Gezegen sizin.

Link-6 kazdağları hepimizin video link

CAHİT GÜNAYDIN- #karezcanal2050 RACE TO ZERO

Yazar Hakkında:

Cahit GÜNAYDIN

Yazarın diğer makalelerinden: