5 Haziran 2023

Tanzîmât Felâketi'ndenberi bize dayatılan konulardan biri de, KENDİ TÂRİHİMİZE, AVRUPALI'nın (Amerika, onun uzantısıdır) BAKTIĞI GİBİ, AVRUPA BAKIŞ AÇISINDAN BAKIP kendimizi, öyle değerlendirmemizdir.

Bu ÇARPIK BAKIŞın bir tezâhürü, sık sık ortaya çıkmaktadır: 28 Mayıs 2021 Cuma günü, Devlet Televizyonu TRT de, muhâbir, Edirne'deki, Fâtih'in okumuş olduğu kabûl edilen medresenin, müze olarak açılış haberini verirken, -alışılageldiği gibi, politikacılarımızın, resmî görevlilerin de yaptığı gibi- ÇAĞ KAPATIP ÇAĞ AÇMAK'tan söz etti.

Düzeltilmesi gereken 2 YANLIŞ şunlar:

1. Fâtih'in adı, Mehmet DEĞİL; MEHEMMED'dir. O çağda öyle söyleniyordu; Prof. Halil İnalcık - Mevlüt Oğuz: Gazavât-ı Sultân Murâd bin Mehemmed Hân'ın (Fâtih'in babası İkinci Murâd'ın 1443-1444 yılları sırasındaki gazâlarını anlatan kitap). Sultan İkinci Murâd, oğluna, kendi babası Çelebi MEHEMMED'in adını veriyor. 18. yüzyıl başlarında bile böyle kullanıldığını, Baltacı'nın adının, o çağdaki bir madalyonda Mehemet şeklinde yazılmış olmasında da görüyoruz.

Mehmet ismi, halk ağzında Memet şeklinde kullanılıyor, bu yaygınlaşırsa, diyelim, 20 yıl sonra Memet şeklinde kullanılacak. O zaman, 

okul kitaplarında 'Fâtih Sultân Memet' diye mi okuyacaklar?

2. 'Çağ Kapatıp Çağ Açmak' konusu, TAMÂMEN Avrupa Merkezli Târih Bölümlemesine bağımlı olarak kabul ediliyor ki, bu bölümleme, kesinlikle, Yeryüzündeki bütün ülkeleri ilgilendirmez.

395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması, niçin Ortaçağ'ı başlatsın; bu olaydan biz Tütklere ne?, Çinlilere ne? Amerika'nın aslî yerlileri İnka'lara, Maya'lara, Aztek'lere ne? koca Afrika kıtasındaki, Avustralya (bu adı da Avrupalı vermiş) kıtasında yaşayanlara ne? onları niye ilgilendirsin?

Avrupalı'nın kafasında TÜRK, Hz, İsâ'yı, kedi çarpık görüşlerrindeki gibi İLÂH (Hâşâ, Allah'ın oğlu) kabûl etmediğimiz için, 'kâfir'dir; 1453 târihi de, Konstantinopolis'in, Kâfir Türk'ün eline DÜŞTÜĞÜ TÂRİHDİR; UNUTULMAMALIDIR: Onun için 1453 ü, Ortaçağ'ın bitişi, Yeniçağ'ın başlangıcı kabûl etmişlerdir. Sözde, İstanbul'dan giden, meleklerin erkek mi, dişi mi olduğunu ve kanat sayısını tartışan büyük(!) bilginler Avrupa'ya gidip Rönesans'a katkıda bulunmuşlarmış: KOCAMAN YALAN! o bilginler,her bakımdan çürümüş Konstantinopolis'ten DEĞİL, Mora'dan gittiler.

Yeniçağa başlangıç için de Protestanlığı başlatan Martin Luther'in, 95 maddelik tezini/bildirisini Wittenberg katedralinin kapısına çivilediği 1517 târihi, çok daha uygundur.

Tanzîmât (1839) ve ardından gelen İslâhât (1856) depremleriyle Avrupa'nın kuyruğu olma  yoluna girdik ama, doku uyuşmazlığından dolayı  bu da istenildiği gibi gerçekleşmedi; üzerimize deli gömleği giydirilmiş gibi olduk, örtülü sömürge hâlinde, Kültür İstilâsı'nın en ağırına mârûz  kalarak günümüze kadar geldik. 

Bedene Mustafa Reşid Paşa'nın alelacele Avrupa'dan getirip zorla giydirmeğe çalıştığı konfeksiyon kıyâfet, uymuyor mu? dert değil; elbise bedene uymuyorsa, beden elbiseye uydurulur, olur, biter. Millet zâten câhildir; Jakoben tutumla, ona zorla kabûl ettirilir. Ceketin yenleri kısa mı geldi; el parmaklarının en uzununu kesersin, pantalonun paçaları kısa mı geldi, ayakları bileklerinden kesiverirsin, olur biter.. de... biraz hürriyet gelince,

Millet konuşmağa başlıyor,

Irmak, tabiî yatağına dönmeğe başlıyor.

Anlayana sinek sesi SAZ. Düşünce özürlüye ne söylense AZ.

28 Mayıs 2021

Yazar Hakkında:

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Arapça, Farsça, İngilizce ve Hadîs öğretti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Târihi Asistanı oldu. Tunus’ta doktora tezi ile ilgili malzeme topladı, dilbilgisini bildiği Arapça'nın pratiğini yapmak imkânını buldu. Dördüncü sınıfına kabûl edildiği Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye dönüp İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belge inceledi. "Tunus’ta Osmanlı Hâkimiyeti" konulu doktorasını verdi. İngiltere’de, University of Cambridge’de Faculty of Oriental Studies’de Türkçe öğretti, orientalistlerin nasıl yetiştirildiklerini gördü. Türkiye’ye dönüp Diyânet İşleri Başkanlığına bağlı olarak İzmit, Ankara ve İstanbul’da vâizlik yaptı. Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1986 da Doçent ve 1995 yılında Profesör oldu. İzinli olarak gittiği Malezyadaki International Islamic Universty’de 4 yıl (1991-95) Târih ve Medeniyet Bölümü başkanlığı yaptı, Osmanlı Târihi öğretti. Orada iken yazdığı Osmanlı History adı geçen üniversite tarafından bastırılıp (1999) textbook olarak kullanıldı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde bir yıl daha öğretim üyeliği yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak Eskişehire gitti. 2004-2005 öğretim yılında izinli olarak gittiği Kazakistan’ın Türkistan Beldesindeki Hoca Ahmed Yesevî Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesinde, Hollanda Rotterdam Milletlerarası İslâm Üniversitesinde bir dönem öğretim üyeliği yaptı.

Yazarın diğer makalelerinden: