3 Temmuz 2022

 

Odgurmuş: İnsanımız bazı konularda kendinden emin davranamıyor. Hakkını araması gereken yerde bile pasif kalıyor, acaba siz Bu konuda ne diyebiliriz?

Ögdülmüş: Evet  “kanaatli” kardeşim. İnsanımız sizin de belirttiğiniz gibi maalesef bir takım tereddütler taşıyor,  Bilgi ve görgü itibariyle yeterli olmadığı için kendinden emin değil. Her hangi bir makama bir konu ile ilgili başvuran insanımız,  genelde utana sıkıla bu başvuruyu yapar.  O gittiği makamdaki kişiler bir şey mi der bir eksik mi vardır da tenkit edilir veya azarlanırım diye endişe taşırlar.

Çünkü çok uzak olmayan zamanlarda, devlet kapısından kovulduğu çok olmuştur. Valiliğe, kaymakamlığa gitmesi, jandarmaya gitmesi, o binalardan girmesi bile mümkün değildi. Ankara’nın göbeğinde, köylü vatandaşların Ulus,  Kızılay, Çankaya tarafında bazı caddelerden geçmeleri kılık kıyafetleri uygun olmadığı için yasaklanmıştı. Bu gibi durumlar bu gün belki pek görülmese de uzak olmayan geçmişte yaşananlar ne yazık ki pek unutulmuyor.

Eskiden insanımız beşikten itibaren ninnilerle, masallarla ardından mahalle mektebinden başlayarak eğitiliyor, hayatı, kâinatı, din ve İnancını burada öğrenmeye başlıyor kendinden emin bir şekilde hayata bakıyordu. Buradan aldığı bilgiler kendine yetiyordu. Mahalle mektebinde, gittiği hocada, yakında bulunan tekkelerde, zaviyelerde tüm bilgi ve hayatın anlamını öğreniyor inancı sağlam, imanı sağlam, milletine olan güveni sağlam, dünya görüşü sağlam, çevresi ile barışık, sorumluluğun idrakinde bir insan oluyordu.

Hayatını devam ettirme konusundaki bilgileri ise yine geniş aile içinde kendine düşen işleri yaparak, çevresinden, mahallesinden yahut bir ustanın yanında işe başlamışsa çalışarak ustasından, daha eski zamanlarda ise ahi birliklerinden loncalardan alıyordu.

Odgurmuş: Günümüzde durum ve şartlar gereği, çünkü şartlar çok değişmiştir. İnsanımızın bu tarz bir bilgi alması pek mümkün görünmüyor.

Ögdülmüş: Bu gün sizin de dediğiniz gibi durum biraz değil tamamen değişmiş bulunuyor. İnsanımız ailesinden, çevresinden ve okuldan yeteri kadar hayatı anlayacak, bir bilgi elde edemiyor, iyi bir insan olarak hayata atılamıyor. Bu nedenle, dış etkilere de çok açık oluyor. Bu yüzden insanımız kendinden emin olmadığı gibi, en ufak dalgalanmadan, rüzgârdan ve dış etkilerden de etkileniyor.

İnsanımız,  kendisi için çok gerekli olan bilgi,  görgü,  kültür, inanç donanımını,  aileden ve çevreden yeteri kadar sağlayamıyor. Bilgisi, görgüsü,  kültürü, inancı yeterli olmayınca da eğer bir sanatçıysa ortaya koyduğu eser ve neticeler kayda değer olmuyor veya kayda değer bulunmuyor. Yapılan bir iş,  bir eser tüm çevreler tarafından tenkide uğruyor, eleştiriliyor.

Kendinden emin olmayan insan geleceğini de iyi düzenleyemiyor,  çevreden ve dış dünyadan çabuk etkilendiği için,  yabancı bir rüzgâr nereden eserse o yöne eğiliyor. Kararlı ve dik duramıyor,  en ufak bir meseleden dolayı hemen panikliyor ne yapacağını bilemiyor. Hatta öyle ki kendi milleti ve kendi tarihi ve kendi değerleri konusunda da tereddüde düşerek milletine hizmet etmek yerine; İçinden çıktığı toplum hakkında bile olumsuz düşüncelere kapılabiliyor.

Hele yazarçizer ve kendini okumuş aydın olarak görenler dahi yazılarında ve konuşmalarında müstemleke aydınları gibi hareket ediyorlar, Görüş ve düşüncelerinde Batı’nın, ABD’nin tesiri ve onların üstünlüklerini kabullenmiş olmaları hemen seziliyor.

Bu yüzden insanımızı, kendisi, kendi milleti ve kendi tarihi konusunda bilgi ve kültür bakımından daha güçlü, daha donanımlı hale getirmek gerekiyor. Bilgili ve kültürlü insan,  hem kendisine, hem ailesine hem de çevresine faydalı olacaktır.

İnsanımız, Milletimizin büyüklüğüne inanmalı, büyük bir Milletin mensubu olduğunu bilmeli bunu anlamalıdır.

İnsanımıza, ilkokuldan itibaren mümkün olduğu azami ölçüde, dilimiz, edebiyatımız, edebiyat ürünlerimiz, şiirimiz, sanatımız, sanatımızın şaheserleri, mimarimiz, mimari eserlerimiz, insanlığa hizmetlerimiz, ilim ve fende yaptığımız başarılarımız, buluşlarımız, köklü tarihimiz, insani yönümüz hatırlatılmalı, anlatılmalı ve insanımızın kendinden emin hale gelmesini sağlamamız gerekir.

Milli kültür ve şuur, mesleki bilgi, görgü ile dolu olan insan kendinden emin insandır.  Dış tesirlerden fazla etkilenmez,  kararlı durur kendinden emin olur.

Kenan EROĞLU

Yazar Hakkında:

Kenan EROĞLU

Yazarın diğer makalelerinden: