25 Eylül 2023

Güzel bir hikâyeydi: Bir mahallenin amatör futbol takımı, maç yapmak üzere, yakın bir köye gider. Varırlar, bakarlar ki, kulüp odasının kapısında koca bir kilit sallanmaktadır. Köy takımının oyuncularını bulurlar; "birkaç gün önce geleceğimizi mektupla bildirmiştik, hani niye maça hazır değilsiniz?" diye sorarlar. Köy takımındakiler, onların geleceğine dâir mektup filân almadıklarını söylerler. Gelenler, şaşkınlık ve telâşla, mektubu atmakla görevlendirdikleri arkadaşlarını ararlar; ortalıkta yoktur. Döndüklerinde, o arkadaşlarını sıkıştırırlar, aldıkları cevap: "Mektûbu atacağım gün, hava çok sıcaktı; susamıştım, pul parasıyla gazoz içtim!" olur.

Son günlerde, önceden hiç haber verilmeksizin yapılan elektrik kesintileri, bu hikâyedeki gazoz içen 'mârifetli'yi hatıra getiriyor. Susuzluğunu, arkadaşlarının gelecekteki yorgunluğu, şaşkınlığı, öfkesi, mahcûbiyeti bahasına gideren o münâsebetsiz ve SORUMSUZ çocukla, böyle, haber vermeden elektrik kesen SORUMLU(!) arasında bir fark var mıdır? âniden kesilen cereyan yüzünden asansörlerde, kat aralarında mahsûr kalanlar, işini ona göre ayarlamak imkânı bulamadığı için, maddî kayba uğrayan işyeri sâhipleri, zarar gören teknik âletler, bozulan sinirler... Olacak şey mi?

Bütün bunların önüne geçilebilir; ilân edilir: 'hergün, şu saattte şurada, bu saatte burada şu kadar dakîka elektrik cereyânı kesilecektir' denir. Vatandaşlar da işlerini ona göre ayarlarlar. Bunu yapmak için, 'eser mikdârda' sorumluluk duygusu taşımak, 'birazcık' 'insanlıktan nasîbi olmak' yeter. Milletin 'hizmetinde' bir görevde bulunan yetkili ve sorumlu, 'millet farkına varmasın', 'bir yetersizlik göze çarpmasın, ne kurtarsam kârdır' diye böyle iptidâî, böyle görgüsüz, böyle münâsebetsiz böyle sorumsuz bir davranışta nasıl bulunabilir? Bu davranış tam da 'falancaya beylik vermişler, önce babasını asmış' görgüsüzlüğünü ve münâsebetsizliğini haykırmıyor mu? Hoş, bunu yapan, belli bir kademedeki yöneticidir. Güzelim Ülke, 'bakan koltuğunda oturup' millete zerre kadar değer vermediğini ilân eden bir kişinin hâlâ siyâset meydânında boy gösterdiğine şâhit oluyor: Birkaç yıl önce, İstanbul Belediyesi, 250 otobüs getirtmişti. Duraklarda yağmur altında, kar altında otobüs bekleyen, tıklım tıklım dolu otobüslerde seyâhat etmek mecbûriyetinde kalan 'insanlarımız', biraz rahat edebileceklerdi. Zannederim dış krediyle getirilmiş olan bu otobüslerin hizmete konulması için Ulaştırma Bakanı'nın 'imza etmesi, izin vermesi' gerekiyordu. O günkü Ulaştırma Bakanı, utanmak, sıkılmak şöyle dursun, göğsünü gere gere 'imzâ etmiyorum, niçin imzâ etmediğimi de açıklamak zorunda değilim' demişti. (İnanılır gibi değil, ama GERÇEK.) Önemli olan, onbinlerce 'insan'ın birazcık daha rahat ulaşımı değil, Bakan Efendi'nin 'başarılı görmek istemediği belediyenin’ işini baltalamasıydı; kahrolası politik dürtüyle öyle yapıyordu. Âh o kahrolası politik motif; politikacının putu!! O bakan eskisi, günümüzde, hâlâ, ülkeyi kurtarmağa, 'yönetimde yer almağa' harâretle tâliptir. Telefonla katıldığı programda, 'seçimin iptâli için çalışıyor musunuz?' diye sorulduğunda, 'sorunun ortaya konuş biçimini beğenmediğini' belirtip, 'niçin ertelenmesi gerektiğinin sebeplerini' saymağa çalışıyordu!

'Burası Türkiye, olur böyle şeyler' dediğinizi duyar gibi oluyorum, ama, hayır! Türkiye buna lâyık değildir! Ülkemiz seçmeni de, o makûle mahlûkatı siyâset sahnesinden silip süpürmelidir. 

Sorularından biri, 'bir büyük şehir belediyesinin getirttiği 250 otobüsün hizmete konulmasını, imzâ vermeyerek baltalayan ulaştırma bakanı kimdi?' olan bulmaca tertiplenirse iyi olmaz mı?

Yazar Hakkında:

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Arapça, Farsça, İngilizce ve Hadîs öğretti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Târihi Asistanı oldu. Tunus’ta doktora tezi ile ilgili malzeme topladı, dilbilgisini bildiği Arapça'nın pratiğini yapmak imkânını buldu. Dördüncü sınıfına kabûl edildiği Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye dönüp İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belge inceledi. "Tunus’ta Osmanlı Hâkimiyeti" konulu doktorasını verdi. İngiltere’de, University of Cambridge’de Faculty of Oriental Studies’de Türkçe öğretti, orientalistlerin nasıl yetiştirildiklerini gördü. Türkiye’ye dönüp Diyânet İşleri Başkanlığına bağlı olarak İzmit, Ankara ve İstanbul’da vâizlik yaptı. Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1986 da Doçent ve 1995 yılında Profesör oldu. İzinli olarak gittiği Malezyadaki International Islamic Universty’de 4 yıl (1991-95) Târih ve Medeniyet Bölümü başkanlığı yaptı, Osmanlı Târihi öğretti. Orada iken yazdığı Osmanlı History adı geçen üniversite tarafından bastırılıp (1999) textbook olarak kullanıldı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde bir yıl daha öğretim üyeliği yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak Eskişehire gitti. 2004-2005 öğretim yılında izinli olarak gittiği Kazakistan’ın Türkistan Beldesindeki Hoca Ahmed Yesevî Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesinde, Hollanda Rotterdam Milletlerarası İslâm Üniversitesinde bir dönem öğretim üyeliği yaptı.

Yazarın diğer makalelerinden: