3 Temmuz 2022

1- Allah’u Teâla tövbe eden kulunu sever.

“Şüphesiz Allah, çokça tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri de sever.” Bakara -222

2- Allah Azze ve Celle temizlenenleri sever.

“Allah, çok tevbe edenleri de sever çok temizlenenleri de sever.” Bakara – 222

3-Allah’u Teâla sabırlı kullarını sever.

“Allah, sabredenleri sever.” Âl-i İmran -146.

4- Allah’u Teâla muhsinleri yardım ve iyilik eden kulunu sever.

“(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.” Bakara-195

Onlar bollukta ve darlıkta sarfederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever. kulunu sever. Âl-i İmran – 134

5- Allah’u Teâla adil olan kulunu sever.

“Çünkü Allah, âdil davrananları sever.” Maide 42.

6- Allah’u Teâla tevekkül eden kulunu sever.

“Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” Âl-i İmran -159

7- Allah’u Teâla muttaki olan kulunu sever.

“Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever.” Âl-i İmran -76

8–Allah yolunda savaşan kulunu sever.

“Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.” Saff- 4

Allah’u Teâla Hangi Kulları Sevmez.

1- Haddini aşan kulları sevmez.

“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.” Bakara – 190

2- Fesat eden kulunu sevmez.

“İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez.” Bakara – 205

3- Nankör günahkâr kulunu sevmez.

“Allah faizi eksiltir, sadakaları bereketlendirir. Allah pek nankör olan hiçbir günahkarı sevmez.” Bakara – 276

4- Allah kâfirleri sevmez.

“De ki: Allah’a ve Resulu’ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.” Âl-i İmran – 32

5- Allah zalimleri sevmez.

“Hâlbuki îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, artık (Rabbin) onlara mükâfâtlarını tam olarak verecektir. Çünki Allah, zâlimleri sevmez.” Âl-i İmran – 57

6- Hâin günahkâr kullarını sevmez.

“Kendilerine hıyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez.” Nisa -107

7- Allah müfsidleri sevmez.

“Allah onu söndürdü, hep yer yüzünde fesad için koşarlar, Allah ise müfsidleri sevmez.” Maide – 64

8- Allah musrifleri sevmez.

“Şüphe yok ki, Allah Teâlâ müsrifleri sevmez.” Enâm -141

9- Allah hainleri sevmez.

“Çünkü Allah, hainleri sevmez.” Enfal-58

10- Allah müstekbirler – kibirlileri sevmez.

“Şüphe yok ki Allah, onların ne gizlediklerini, ne açıkladıklarını hep bilir, her halde o, kibirlenenleri sevmez.” Nahl-23

11- Hain nankör kimseleri Allah sevmez.

“Şüphesiz, Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez.” Hacc-38

12- Kibirli olan kimseleri Allah sevmez.

“Çünkü Allah, hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.” Lokman – 18

Yazar Hakkında:

Ekrem ÖZKAN

Yazarın diğer makalelerinden: