27 Haziran 2022

19 Mayıs Bayramınız Kutlu, mutlu huzurlu olsun…

19 Mayıs…. Türk’ün çok önemli dönemeçlerinden…

Yakından başlayalım:

Aziz Atatürk’ün Samsun’a çıkışı. Kıvılcımın alev alışı…

Serde Tokatlı olmak var diyoruz ya, Tokat halkı Atatürk’ümüzü çok sevmiş, elbette Atatürk de Tokat’ımızı:

Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı yıllarında üç kez geliyor Tokat’a.

O yıllarda memleketin durumuna -özetle- bakarsak:

Bir tarafta işgal edilmiş, ordusu dağıtılmış, silahları alınmış, can ışığı sönmekte olan koca İmparatorluk;

Öte tarafta onu bitirmekte pek mahir olan dahili ve harici hain leş kargaları, kefere emperyalistler….

Bir yanda fakirlik, hastalık, şaşkınlık içindeki Anadolu insanı;

Öte yanda içteki işbirlikçi, türedi, soyguncular…

Vatanın hâl-i pür melâli budur…

Ama... Atatürk asla ümitsiz değildir ve ümitsiz olanları da bütün gücüyle ikna etmeye çalışmıştır. Hemen bir misal getirelim:

Mustafa Kemal Paşa, 27 Haziran 1919 günü sabah saat 10’da Tokatlılarla Tokat’ta yaptığı toplantıda memleketin durumunun pek vahim olduğunu uzun uzun anlatıp şu hususu ısrarla dile getiriyor:

“Bu kötü durumdan kurtulmanın yegâne çaresi topyekûn bir mücadeledir.”

Toplantıda bulunan Avukat Ali Bey, o anlar ilgili olarak şunları ifade ediyor:

“Yirmi kişi kadar vardık. Atatürk, maiyetindeki bazı zatlarla birlikte geldiler. Köşede bir sandalye vardı, selam verip oturdular. Ve bize memleketin kurtuluş yolu hakkında hiçbir şekilde unutmayacağımız bir izahatta bulundular. Endülüs’ü örnek göstererek “her şeye boyun eğerek acıları artıracağımızı, çalışmanın elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını, Türk ulusunda saklı kalan birçok canlılıkların, cevherlerin bu işi başarmaya yeter olduğunu uzun uzadıya” anlattı.”

Aziz Dostlar,

Dikkat buyurunuz, misal olarak Endülüs Emevi Devletinin sonunu anlatıyor Aziz Atatürk… Vatana ihanet edenlerin önünde sonunda kendilerinin de ihanete uğrayacağını, dolayısıyla Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığını çok ibret verici bir şekilde açıklıyor…

Sevgili Atatürk Türkiye’miz yedi düvele karşı verilen istiklal Savaşından sonra da üç defa Tokat’a geliyor ve her gelişinde kaldığı ev, Mustafa Vasfi Süsoy Beyin evi.

Mustafa Vasfi Süsoy Bey, 19 Mayıs 1919 tarihinden itibaren Sevgili Atatürk’ümüzün can yoldaşlarından olup Tokatlı.

Tekrarlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz: Tokat halkı Aziz Atamızı çok sevmiş ve güvenmiştir, sevgili Atatürk de Tokat’ı.

Ruhu şad olsun…

Fatihalarımızı yolluyoruz Aziz Atatürk’e ve silah arkadaşlarına ve bütün şehitlerimize…

Aziz Dostlar,

Şimdi… Şimdi

Kür Şad….

Türk’ün efsanevi Kür Şad’ı….

Son toplantısını yapar Kür Şad… Kırk yiğit, kırkı da birbirinden yiğit, Türk oğlu Türk ölümüne karar verirler:

Çin Sarayını basıp Göktürk’ü yine hür kılacaklardır.

Ama… Büyük fırtına engel olur ve binlere Çin askeri..,

Neticede Wey Irmağındaki köprü de yıkılınca tek tek ötelere gitmek düşer kaderlerine.

Günlerden Mayıs’ın on dokuzu, yıllarda 639’dur…

Ama Kür Şad 39 can yoldaşıyla birlikte öyle bir kıvılcım çakıp öyle bir hürriyet ateşi yakmıştır ki onun o büyük hedefini Kutluğ Şad yerine getirir…

Allah hepsinin ruhunu şad etsin…

Aziz Atatürk de Yüce Allah’ın lütfuyla işte böyle Türk kıvılcımıyla “hasta, can çekişiyor, kovalım gitsin Asya steplerine” dedikleri şanlı Türk’ü ayağa kaldırdı.

Hep gönlümüzde, hep kalbimizde var olacak…

Efendim,

Hayırla, bereketle, huzurla, saadetle….

 

Yazar Hakkında:

Suzan ÇATALOLUK