19 Ağustos 2022

ALLAH GÜZELDİR

Güzelliğin kaynağı, en güzel olan Allah’tır. 

Allah’ın her şeyi güzeldir, isimleri güzeldir (Esmai Hüsna).

Allah’ın Bedî ismi; gökleri ve yeri güzellik ve estetik dolu sanatkârane yoktan yaratıp icad eden demektir.

Allah’ın gönderdiği Resul güzeldir: “Usve Hasene: Güzel örnek”

Sadaka vermek güzelliktir. Sadaka, Allah’a güzel borç vermektir (Karz-ı Hasen).

Sadaka;

“Bir güzelin bir güzelliği En Güzel adına başka güzellerle paylaşmasıdır”.

ALLAH’IN İŞİ GÜZELLİKTİR

“Allah, yarattığı her şeyi güzel yaratandır” (Secde 32:8).”

Allah insanı güzel yaratmıştır: “Doğrusu, biz insanı en güzel bir surette yarattık (Tin 95:4).”

Meryem’den bahseden ayet güzellik doludur: “Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve güzel bir çiçek gibi yetiştirdi (Ali İmran 3:37)” 

Rabbimiz, konuştuğumuzda ifade biçimlerimizin güzel olmasını ister: “Kullarıma söyle, sözün en güzel olanını söylesinler (İsra 17:53).”

Nebi’nin İslam’a davetinin güzel olmasını hatırlatır: “Ey Resulüm! Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır! Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et (Nahl 16:125).” 

“Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluverir (Fussilet 41:34).” 

Rabbimiz Musa ve Harun’un Firavunla bile güzelce konuşmalarını öğütler: “Ona yumuşak ve güzel bir üslupla söz söyleyin; belki öğüt dinler ve saygı duyar (Taha 20:44).”

Allah, yeryüzü için yarattıklarının da güzel olduğunu söyler; “Biz yeryüzündeki şeyleri, yeryüzüne bir süs kıldık (Kehf 18:7).” 

Cennet zevk, estetik ve güzellik doludur (Zuhruf 43:71).

Allah’ın boyası güzeldir; “Allah’ın boyası (ile boyan). Allah’ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? (Bakara 2:138).” 

 

BİR MÜJDE: GÜZEL YAŞAMAK MUTLU, RAHAT VE KOLAY YAŞAMAYA DÖNÜŞÜR

“Kim sorumlu davranır ve Allah yolunda güzellikleri güzellere verirse, üstelik en güzel olanı da tasdik ederse, işte ona, hayatlarında rahatlık ve mutluluğun zirvesine götüren yol kolaylaştırılır (Leyl 92:5-7)”

“Kim de cimrilik yapar Allah yolunda karşılıksız harcadığı güzelliğin bedelinin daha güzeliyle yerine geleceğini yalanlarsa, ona da, zorluk ve felaketin en dibine giden yolu kolaylaştırırız (Leyl 8-10).”

ÖZETLE: İNSAN GÜZELDİR VE GÜZELLİK UZMANIDIR 

Bu kısa hatırlatmalardan da anlaşılıyor ki, Allah, insanı güzel ve güzellikten, estetik ve sanattan anlayacak yeteneklerle donatmıştır. İnsan, doğuştan güzeli, güzelliği ve estetik olanı bilir. 

ÖYLEYSE GÜZEL YAŞAYINIZ 

Lütfen güzel yaşayınız! Güzel giyinip, güzel kokunuz ve etrafınıza sizden güzellik yayılsın. Aynada kendinizi beğeniniz. Size bakan karşısında güzel birini görsün. Kısaca güzellikleri hayatınıza sokunuz.

Bedî ismi size yansısın. Güzelliği sanatı, estetiği ve zarafeti hayatınıza sokunuz. Kitap okumak, güzel filmler izlemek, tiyatroya gitmek, konser dinlemek gibi seviyeli ve kaliteli eğlenme güzellikleriyle dost olunuz. 

Bu; güzel olan Allah’ın sizlere yansımasıdır. 

Çok yönlü güzelleşmekle hem Allah’a övgü, tazim ve teşekkürünüzü göstermiş, hem de kendi şahsınıza olan saygınızı ifade etmiş olursunuz. 

Sizleri hayatınızın her anı ve her alanında güzelleşmeye davet ediyorum.

Bize güzellikler lütfeden Güzel Allah’ım! Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

Güzellikler diliyorum

Ankara, 02 Temmuz 2022

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: