23 Eylül 2023

Yaz tatilinin başlamasıyla, okul çağındaki çocuklarımız için câmilerde Kur’ân-ı Kerîmi okumayı öğrenme kursları açılıyor. Bu etkinlik, son yıllarda daha bir düzenli, verimli hâle geldi. Müslüman çocuğun, dîninin kutlu kitabını okumasını öğrenmesi, bilmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Umulur ve temenni edilir ki, ileride çocuklarımız Kur’ân-ı Kerîmi yalnız okumakla kalmaz, muhtevasını anlayabilmeleri için yine câmilerde, bu kursların bir ileri merhalesi olarak açılacak Arapça kurslarına katılırlar.

Çocuklar Kur’ân-ı Kerîmi okumayı öğreniyorlar da, orta yaşlılarımızın HEPSİ de biliyorlar mı? Maalesef hayır; bu eksikliğin sorumlusu o insanlarımız değil, çarpık laiklik anlayışı ve uygulanışı yüzünden, yetişme çağında bu imkândan mahrûm bırakılmış olmalarıdır. Aslında, ana-okulunda ve ilkokulda, Müslüman veya Rum, Ermeni, Yahûdî çocuğun kendi dîninin esaslarını öğrenmesi en tabîî bir durum iken, insan haklarına, inanç özgürlüğüne aykırı bir zihniyet, bunu Müslüman çocuklara yasak etmiştir, azınlık çocukları, bu konuda daha iyi durumdadırlar, pozitif ayrımcılığa mazhardırlar. Kendi okullarında, kendi inançlarının esaslarını, kendi öğretmenlerinden tam bir özgürlükle öğrenebilmektedirler. Son yıllarda devlet okullarındaki müfredata dahil edilen din bilgisi derslerinde, Kur’ân-ı Kerîm öğretilmemekte olduğu için bu yaz kursları, bu eksikliği gidermek, bu ihtiyacı karşılamak üzere canlandırılmıştır.

Yetişkinlerin dîn konusunda bilgili kılınmaları için şunlar yapılabilir:

1.Câmilerde, yetişkinler için, yıl boyunca, namaz vakitleri dışında, sözgelimi, sabahleyin saat 10 da,  11.30 da, öğleden sonra  14.00 de  ve 15.00 başlayan birer saatlik Kur’ân-ı Kerîmi okumasını öğretim kursları açılabilir. Orta yaşlı bir Müslüman da, kendisine uygun gelen saatteki kursa katılır.

2.Yetişkinler için, câmilerde, yine her gün belli saatlerde 45 dakîkalık Hz. Muhammed Aleyhis Selâmın hayatını anlatan dersler verilebilir. Câmilerimizde, giderek artan sayıda yüksek öğrenim görmüş imamlar görev almaktadır. Bu kurslarda onlar öğreticilik yapabilecekleri gibi, şehirlerdeki, ilçelerdeki müftüler ve İmam-Hatip Liselerindeki meslek dersleri öğretmenleri de yapabilirler.

Bu öğretim işinde görev alacaklara, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine bir fasıl konularak, veya, Diyanet Vakfından malî kaynak ayrılabilir.

10 Temmuz 2022

Yazar Hakkında:

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Arapça, Farsça, İngilizce ve Hadîs öğretti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Târihi Asistanı oldu. Tunus’ta doktora tezi ile ilgili malzeme topladı, dilbilgisini bildiği Arapça'nın pratiğini yapmak imkânını buldu. Dördüncü sınıfına kabûl edildiği Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye dönüp İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belge inceledi. "Tunus’ta Osmanlı Hâkimiyeti" konulu doktorasını verdi. İngiltere’de, University of Cambridge’de Faculty of Oriental Studies’de Türkçe öğretti, orientalistlerin nasıl yetiştirildiklerini gördü. Türkiye’ye dönüp Diyânet İşleri Başkanlığına bağlı olarak İzmit, Ankara ve İstanbul’da vâizlik yaptı. Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1986 da Doçent ve 1995 yılında Profesör oldu. İzinli olarak gittiği Malezyadaki International Islamic Universty’de 4 yıl (1991-95) Târih ve Medeniyet Bölümü başkanlığı yaptı, Osmanlı Târihi öğretti. Orada iken yazdığı Osmanlı History adı geçen üniversite tarafından bastırılıp (1999) textbook olarak kullanıldı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde bir yıl daha öğretim üyeliği yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak Eskişehire gitti. 2004-2005 öğretim yılında izinli olarak gittiği Kazakistan’ın Türkistan Beldesindeki Hoca Ahmed Yesevî Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesinde, Hollanda Rotterdam Milletlerarası İslâm Üniversitesinde bir dönem öğretim üyeliği yaptı.

Yazarın diğer makalelerinden: