23 Mart 2023

Odgurmuş: İnsanlarımız son zamanlarda pek çok konuda serzenişte bulunuyorlar. 

Ögdülmüş: Ne gibi mesela. 

Odgurmuş: Misal verecek olursak son günlerde hem internet sayfalarında hem de sol basında ülkede söz söyleme hürriyeti olmadığı gibi şeyler söyleniyor. Bir konuda eleştiri yaparsanız, başınız belaya girer tutuklanırsınız gibi düşünceler var. 

Ögdülmüş: Türkiye’de o bahsedildiği gibi bir durum görünmüyor. Bir kimse diğer bir kimseyi eleştirdi diye başının belaya girdiği, tutuklandığı gibi durumlar yoktur. Siz eğer birine hakaret ederseniz, bölücü terör örgütünü överseniz, devleti çalışamaz hale getirici bir ifade kullanırsanız elbette bunun bir karşılığı olur. Kanunlarımızın suç saydığı şeyler üzerinden yapılan tenkid ve eleştiri elbette mahkeme konusu olur. 

İnsanların neyi sevdikleri, neyi sevmedikleri kendilerini ilgilendirir. Hangi konuda eleştiri getirir, hangi konuda bir şeyi över ona da kimse karışamaz. Karışmamalı. 

Elmalar elma olduğu için, armutlar armut olduğu için sevilir. 

Elma seven insan, armut sevmeyebilir. 

Armut seven bir kişi elma sevmeyebilir. 

Ya da, 

Bir kişi ikisini de sevebilir, ikisini de sevmeyebilir. 

Kişiye neden bunu sevmiyorsun neden bunu seviyorsun denemez. Kişi, şahsi zevk ve isteklerine göre hür bir şekilde karar verir ve istediğini de eleştirebilir, övebilir. 

Kişi yaratılışı itibariyle farklı şeyleri sevme ve farklı şeyleri sevmeme gibi duyguları içinde taşır. Bu duyguların topluma yansıması ise yine farklı şekillerde olur. Neden bu böyledir, ya da neden bu böyle değildir diye insanlar fikirlerinden, sevgi ve nefretlerinden dolayı sorgulanamaz. 

Toplumsal konulara gelince durum değişebilir. 

Bir insan milletini, devletini, dinini sever onu korumaya kollamaya, yüceltmeye çalışır veya bazıları da yetişme tarzları gereği bu gibi değerlere pek ilgi duymazlar. Burada önemli olan diğer insanların tercihlerine de saygı duyulmasıdır. 

Bizim tercih hürriyetimiz başkalarının tercih hürriyetinin başladığı yerde biter. 

Bölücü ve zararlı yıkıcı fikirler taşımadığı, başka ülkelerin içimizdeki 5. Kolu gibi davranmadığı ve bu zararlı fikirleri fiiliyata dökmediği sürece dışımızdaki kişilere de saygı duymak lazımdır, onların da aykırı düşünme hakkı olabileceğini düşünmeliyiz.

Dışımızda bulunanların da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve vergi verdikleri unutulmamalıdır. 

Bölücü ve ayrıştırıcı, yabancı fikir temsilciliği yapmayan herkes hoşgörüyü hak etmelidir.

Ayrıca milleti meydana getiren unsurlar vardır ki bu unsurlara herkesin saygı duyması ve bu unsurların yıpranmasına ve yıpratılmasına izin verilmemesi gerekir.  Milleti meydana getiren ortak değerlerin hiçbir tartışmaya mahal bırakılmadan korunup kollanması el üstünde tutulması gerekmektedir. 

Milleti meydana getiren ortak değerler tartışılmaya ve önemsizleştirilmeye başlandığı zaman orta yerde insanları birbirine bağlayan hiçbir değer kalmaz, bu durum ise milletin sonu olur. 

İnsanlar çeşitli konularda çok çeşitli görüş ayrılığı içerisinde olabilirler fakat milleti meydana getiren ortak değerlerin korunup kollanması ve hatta yüceltilmesi lazımdır. 

Odgurmuş: İnsanlar ve onların fikirleri durumları böyleyken siyasi partiler açısından durum nedir. 

Ögdülmüş: Siyasi partiler ve onun taraftarları açısından da durum aynıdır. Her siyasi partinin ilke meseleleri konusunda kendilerine has fikir ve düşünceleri vardır ve var olagelmiştir. Her siyasi parti memleket için düşündüğü şeyleri parti programlarında, propaganda afiş ve yayınlarında bunları dile getirmektedirler. Normalde ülke meseleleri için ileri sürülen fikirleri ayrı ayrı ve farklı farklı olmasının bir mahsuru yoktur.  Siyasi partilerin bu farklı görüşleri ancak iktidara gelip uygulamaya konulduktan sonra doru mudur, yanlış mıdır, faydalı mıdır? Zararlı mıdır ancak o zaman görülecektir. 

Siyasi partiler de ülke meselelerinde, milli birliği bozucu düşünce ve fikirlere parti programlarında yer vermemelidirler. Ülkenin hayrına olan konularda birlikte hareket etmeliler. Ülkeyi daha iyi idare etme ve sulh ve sükûnun sağlanmasında gayret etmelidirler. Bütün bunlara dikkat edilerek partiler yarış halinde olabilirler. Bu yarışın ülke menfaatleri konusunda olması gerekir. Bir siyasi partiye ve onun görüşlerine karşı olmak doğal olabileceği gibi, bir partiye ve onun görüşlerini beğenmek ve fikirlere bağlanmak elbet normal karşılanır. Bu gibi fikirlerden ve bu fikirlerin savunulmasından dolayı kimsenin başı belaya girmez, kimsenin tutuklanma gibi bir durumla karşılaşması elbette mümkün değildir. Etrafta korku yaratarak rakipleri yıpratma yolu seçilmesi gereken bir yol olmadığı gibi Marksist solun genel bir taktiği olarak kullana geldiği gri propagandalarını da iyi ayırt etmek gerekir.

Kenan EROĞLU

Yazar Hakkında:

Kenan EROĞLU

Yazarın diğer makalelerinden: