21 Eylül 2023
İmdi, insanlığın ve insanlık içinde her toplumun tarihî süreçte geçirdiği farklı aşamalar vardır ve bunlardan hiçbiri sabit bir öz değildir.
Toplumlardan bazılarının yaşadığı süreç sınıflı bir toplum yapısını, bazılarının yaşadığı süreç geç veya ertelenmiş  uluslaşma aşamasını, bazılarının yaşadığı süreç de ileri bir uluslaşma aşamasını temsil ediyor olabilir.
Türk Milleti en eski devirlerden beri siyasal örgütlenmenin en ileri aşaması olan devlet örgütlenmesini ikmal ettiği gibi kimlik de burada, bu siyasal bütünlük içinde oluşmuş; ben idraki burada gelişmiştir.
Mete Han ve Büyük Hanlıklar dönemi olan Göktürk Çağı ve onu izleyen Karahanlı, Gazneli, Selçuklu, Hârizmşah ve Osmanlı çağlarından beri kimlik hep burada, bu zeminde gelişerek devam etti. 
Bu arada bazıları da bu şemsiyenin altına girdi. Oysa gerek Moğol çağında, gerek Haçlı saldırılarında gerekse sömürge çağında yedi denizde kanlarını sebil eden Türklerdi. 
Herhalde Akdeniz'de İspanyollar, Basra Körfezi, Madagaskar, Babülmendep ve Hint sularında Portekizlilerle savaşan ve mahallenin namusunu koruyan başka birileri yoktu. Onlar da Türklerdi.
Birileri bizim bilmediğimiz siyasi bir organizasyon kurmuş da biz mi engellemişiz. Varmıymış Moğol kılıcı önünde Baybars gelene kadar durun bakalım diyebilen. Oysa o zaman da Kürtler ve Araplar oradaydı. Haçlı Çağında da hepsi oradaydı.
Birinci Büyük Harpte de aynısı oldu. Devlet Türk Devleti, ordu Türk Ordusu idi. Kanlarını Yemenden Galiçyaya kadar sebil eden de Türk çocuklarıydı.
Kut-ul Amare ve Çanakkale'de İngilizleri dize getiren herhalde Türk erkan-ı harbiyesi, Türk Ordusu ve Türk Devletinden başkası değildi.
Şimdi neymiş efendim Çanakkale'de biz de savaştık. Biz de bu devletin ortağıyız. Kim ne zaman nerede devlet kurmuş da bizimle ortak olmuş bilmiyoruz. Bilen varsa söylesin. 
Kim kendini ne hisseder ona sözümüz olmaz, olamaz. Ama kendi devlet ve milletimizi bizden gayrı sıfatlarla hiç kimse tanımlayamaz ve hiç kimse 2000 küsur yıllık devletimize şerik koşamaz.
Devlet bizimdir ve kılıç hakkımızdır. Sosyoloji de bilim de demokrasi de budur.

Yazar Hakkında:

Abdülkadir İLGEN

Abdülkadir İLGEN

1964 yılında Bolu-Kıbrısçık’ta doğdu. İlköğrenimini doğum yeri olan Deveören Köyü İlköğretim okulunda yaptı. Daha sonra Ankara Dikmen Ortaokulunda başladığı ortaokul hayatını 1977-1978 yılında Polatlı Lisesi Orta Okulunda tamamladı. 1980-1981 döneminde Polatlı Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünü bitirdi. 1988 yılında ise Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Akademisinden mezun oldu. Askerlik hizmetini yedek subay olarak Hakkâri’de yaptıktan hemen sonra, 1994 yılında, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Osmanlı Devleti’nin Sanayi Politikası ve Sanayi Alanındaki Gelişmeler: Aydın Vilayeti Örneği (1870-1917)” konulu tezle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Tarihi Bilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1995 Yılında Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsünde başladığı doktora programını, 1998 yılında “İslam Ekonomisinde Tekelci Eğilimler” başlıklı teziyle bitirdi.
Doktorayı müteakip (1999-2000 ve 2000-2001) Kırgızistan’ın Celalabat kentinde bulunan Türk-Kırgız İşletme Fakültesi’nde iki yıl süreyle dersler verdi.

Türkiye’ye döndükten sonra Dumlupınar Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksek Okulunda beş (5) yıl müdürlük görevinde bulundu. Kuruluş aşamasında 2007 ile 2009 yılları arasında Bilecik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kurucu müdür olarak iki yıl süreyle görev yaptı. Bu arada (11. 06. 2008’de) doçent unvanı aldı. Daha sonra akademik çalışmaları nedeniyle enstitü görevinden kendi isteğiyle ayrılarak altı aylık süreyle akademik çalışmalar yapmak üzere İngiltere’ye gitti.
2011 ile 2015 yılları arasında İktisat bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 14.03.2014'de  profesör oldu. 09. 04. 2015'te de fakülte dekanlığına atandı.  Kendisi 15 Temmuz 2016 yılında bütün dekanların istifasının istendiği tarihe kadar aynı görevi sürdürdü. Daha sonra 2017 yılında zorunlu sebeplerle emekli oldu. İki dönem Türk Ocakları Bilecik Şube Başkanlığı görevini de yürüten İLGEN, aynı zamanda Türk Yurdu dergisiyle Türkiye Günlüğü gibi dergilerde yazılar yazmıştır. Hâlen Türkistan coğrafyasının ekonomik tarihi ve Türk Modernleşmesi ve Zihniyet Değişmesi üzerindeki çalışma ve okumalarına devam etmektedir.

Yazarın diğer makalelerinden: