4 Haziran 2023

İngiltere’de kiliseler, rağbetsizlikten dolayı boş kalıp satılıyor, bâzısı ressamların atölyesi olarak kullanılıyor, bâzısını da müslümanlar alıp câmi olarak kullanıyorlar. Avrupanın diğer ülkelerinde de hristiyanlığın insanları tatmin etmediği, bu ülkelerdeki insanların başka dinlere, Budizm’e, Hinduizm’e en çok da İslâm’a yöneldiği görülüyor.

Misyonerler ise, kendi ülkelerinde benimsetemedikleri ‘kullanma ve geçerlik tarihi 1400 yıl önce sona ermiş olan, Hz. Îsa’nın tebliğ etmiş olduğu, İslâm’ın eski versiyonu olan, bugün hrıstiyanlık denen, tahrife, değişikliğe uğramış, Avrupalı insanın 13-14 yaşlarına gelince terkettiği, Baba-Oğul-Ruhulkudüs üçlemesine, 3 Tanrı esasına dayanan dini, boyasını yenileyerek, deprem bölgelerine yayıyorlar. İslâm’ın yeni versiyonu, yâni kısaca ‘İslâm’ı ancak gelenek olarak öğrenebilmiş olan insanlarımıza, İncil olduğu iddia edilen (elde gerçek İncil yok) kitapların içine dolarlar koyarak dağıtıyorlar ve bir kısım insanlarımız da yoksulluk belâsı, hrıstiyanlığa giriyor. Siz istediğiniz kadar anlatın ki: Hz. İsa’nın dili Aramca idi, elde Aramca İncil yok, en eski İnciller, Hz. İsâ’dan 100 yıl sonra, İbranca, Eski Yunanca ve Latince olarak yazıldı, değişikliğe, tahrife uğradı. İncil olduğu iddia edilerek dağıtılan kitapların “Markos’a göre İncil”, “Matta’ya göre İncil”, “Luka’ya göre İncil”, “Yuhanna’ya göre İncil” olduğunu söyleyin, böyle 4 ayrı kitabın olmaması gerektiğini hatırlatın, yeni bir kanun çıktığında, aynı konudaki eski kanunun hükmünün kalktığını, mülga olduğunu söyleyin tesiri pek mahdut kalır. İnsanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. İnsanımızın devlete olan güveninin aşındırılmaması, sarsılmaması gerekir.

İnsanın aklına o türkü geliyor:

Ayakların yan basir,
Yoksa sen sarhoşmusan?

Yazar Hakkında:

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Arapça, Farsça, İngilizce ve Hadîs öğretti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Târihi Asistanı oldu. Tunus’ta doktora tezi ile ilgili malzeme topladı, dilbilgisini bildiği Arapça'nın pratiğini yapmak imkânını buldu. Dördüncü sınıfına kabûl edildiği Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye dönüp İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belge inceledi. "Tunus’ta Osmanlı Hâkimiyeti" konulu doktorasını verdi. İngiltere’de, University of Cambridge’de Faculty of Oriental Studies’de Türkçe öğretti, orientalistlerin nasıl yetiştirildiklerini gördü. Türkiye’ye dönüp Diyânet İşleri Başkanlığına bağlı olarak İzmit, Ankara ve İstanbul’da vâizlik yaptı. Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1986 da Doçent ve 1995 yılında Profesör oldu. İzinli olarak gittiği Malezyadaki International Islamic Universty’de 4 yıl (1991-95) Târih ve Medeniyet Bölümü başkanlığı yaptı, Osmanlı Târihi öğretti. Orada iken yazdığı Osmanlı History adı geçen üniversite tarafından bastırılıp (1999) textbook olarak kullanıldı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde bir yıl daha öğretim üyeliği yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak Eskişehire gitti. 2004-2005 öğretim yılında izinli olarak gittiği Kazakistan’ın Türkistan Beldesindeki Hoca Ahmed Yesevî Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesinde, Hollanda Rotterdam Milletlerarası İslâm Üniversitesinde bir dönem öğretim üyeliği yaptı.

Yazarın diğer makalelerinden: