İnanç ve Kalp

Türk Medeniyeti’nin gönlünü Pir-i Türkistan Hace Ahmet Yesevi kurmuştur, kurmaktadır. İnancımızın kalbini o şekillendirmiştir.

Burada Hace Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inden sırayla hikmetleri okuyacaksınız. Hikmetler size Türk Medeniyeti’nin kalbini açacaktır.

Arada da o kalbi diğer şekillendirenlerden, Niyazi Mısri’den, Bizim Yun’us’tan, Şeyh Galip’den deyişler, gazeller, şiirler…

Türk Medeniyeti, Akıl, kalp ve inanç medeniyetidir, yeniden kurulurken de öyle kurulacaktır.

21. Hikmet

Asi, cafi kulun geldi dergâhına
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
Kudretli Kadir ağlayıp geldim kapına
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

Geceleri tan atana kadar yatmak işim
Seherde kalkıp dua etmedi dumanlı başım
Pişmanlıkta akar mı ki gözde yaşım
Elimi tutup yola koy Ente'l-Hâdi"

Yolsuz yola girdim dostlar halim harap
Halktan sorsam hiç kimse vermez bana cevap
Halık'ımsın yol göster bana yüce Yaradan
Elimi tutup yola koy Ente'l-Hadi"

Utanarak korkup geldim günahımdan
Zatı yüce bağışlayan Allah'ımdan
Nida geldi ümidsiz bırakmayıp dergâhımdan"
Elimi tutup yola koy Ente'l-Hâdi"

Ağlayıp geldim Hazretine ey sultanım
Sarıp geldi karanlık, çık ayım
Sultanımsın Bir ve Var'ım tekkegâhım
Elimi tutup yola koy Ente'l-Hâdi"

Baştan ayağa oldu günah nereye gideyim
Yolunu yitiren köpek gibi olup kimden sorayım
Bu hal ile cemalini nereden göreyim
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

Ben sıkı tutsam el-ayak cümle güvah
Rahmet edip sen affetmesen halim perişan
Mahcubum, derdliyim çoktur günah
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

Günah derdi hasta eyledi tabibimsin
Sevdiğimsin, dermanımsın, sevgilimsin
Yolda kaldım halimi soran yoldaşımsın
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

Fasık, facir rahmetinden ümidsiz değil
Sen'den başka hiç kimse beni yola koymaz
Lutfetmesen müşküllerim kolay olmaz
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

Hiç kimse yok yerde gökde Sen'sin Kadir
Şüphem yoktur bu sözümde özün şahid
Hem teksin, bir tanesin şüphesiz hazır
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

Ben yolunda baş vermedim Kadir Allah
Baş ne olsun garip canım yüzbin feda
Dert hem özün, derman özün lűtfun deva
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

Can ve iman gızasıdır Sen'in zevkin
Canım verip satın alayım Sen'in aşkını
Mahşer günü şefaatçi olsun Sen'in şevkin
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

"Kul Huvallah Sübhanallah" din kamçısı
Oruç, namaz, tesbih, tehlil Hakk elçisi
Pir-i kamil taliplerin yol başçısı
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

"Ente'l-Hâdl Ente'l-Hakk"ın zikrini desem
Hadi olsa idin eğri yoldan doğruya dönsem
Hu zikrini dile alıp nara çeksem
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

"Ente'-Hadi Ente'l-Hakk"ın zikri kavi
Pir-i kâmil sözlerinden alsa fetva
Batınları aydınlanıp olur güzel
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

Kul Hoca Ahmed rahmetinden ümid tutayım
Hacem benim kulum dese şükrünü edeyim
Kulum demeyip yüz çevirse nasıl diyeyim
Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"

Medeniyet Tasavvuru

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

32489875