İnanç ve Kalp

Türk Medeniyeti’nin gönlünü Pir-i Türkistan Hace Ahmet Yesevi kurmuştur, kurmaktadır. İnancımızın kalbini o şekillendirmiştir.

Burada Hace Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inden sırayla hikmetleri okuyacaksınız. Hikmetler size Türk Medeniyeti’nin kalbini açacaktır.

Arada da o kalbi diğer şekillendirenlerden, Niyazi Mısri’den, Bizim Yun’us’tan, Şeyh Galip’den deyişler, gazeller, şiirler…

Türk Medeniyeti, Akıl, kalp ve inanç medeniyetidir, yeniden kurulurken de öyle kurulacaktır.

Gözüm yaşı taştı yine
Himmet eylen himmet eylen
Düştüm bela denizine
Himmet eylen himmet eylen

Coştu deli gönül coştu
Deryalara döndü taştı
Gam denizi baştan aştı
Himmet eylen himmet eylen

Bir vefasız gönlüm aldı
Dönüben yerlere çaldı
Gönül mihnet ile kaldı
Himmet eylen himmet eylen

Gözüm yaşı taştı yine
Himmet eylen himmet eylen
Düştüm bela denizine
Himmet eylen himmet eylen

Coştu deli gönül coştu
Deryalara döndü taştı
Gam denizi baştan aştı
Himmet eylen himmet eylen

Bir vefasız gönlüm aldı
Dönüben yerlere çaldı
Gönül mihnet ile kaldı
Himmet eylen himmet eylen

Çıkmıştır bağrımda başlar
Sel oldu gözümde yaşlar
Engine daldım yoldaşlar
Himmet eylen himmet eylen

Doğru yoluna varanlar
Hak didarını görenler
Hey meded gerçek erenler
Himmet eylen himmet eylen

Hey yediler kırklar birler
Hâzır gâip olan pirler
Çağırdığım gerçek erler
Himmet eylen himmet eylen

Ayrıldım yardan Usuli
Meded deli oldum deli
Hey gerçek Muhammed Ali
Himmet eylen himmet eylen

Usulî

Çıkmıştır bağrımda başlar
Sel oldu gözümde yaşlar
Engine daldım yoldaşlar
Himmet eylen himmet eylen

Doğru yoluna varanlar
Hak didarını görenler
Hey meded gerçek erenler
Himmet eylen himmet eylen

Hey yediler kırklar birler
Hâzır gâip olan pirler
Çağırdığım gerçek erler
Himmet eylen himmet eylen

Ayrıldım yardan Usuli
Meded deli oldum deli
Hey gerçek Muhammed Ali
Himmet eylen himmet eylen

Usulî

Medeniyet Tasavvuru

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

32923105