İnanç ve Kalp

Türk Medeniyeti’nin gönlünü Pir-i Türkistan Hace Ahmet Yesevi kurmuştur, kurmaktadır. İnancımızın kalbini o şekillendirmiştir.

Burada Hace Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inden sırayla hikmetleri okuyacaksınız. Hikmetler size Türk Medeniyeti’nin kalbini açacaktır.

Arada da o kalbi diğer şekillendirenlerden, Niyazi Mısri’den, Bizim Yun’us’tan, Şeyh Galip’den deyişler, gazeller, şiirler…

Türk Medeniyeti, Akıl, kalp ve inanç medeniyetidir, yeniden kurulurken de öyle kurulacaktır.

34. Hikmet

Ey sultanım iki cihan hakanı
Sensin kulunun arkası, sığınağı
Dileyip daima senin o temiz zatını
Şeytanlar şerrinden ver kurtuluşu
Bu şeytanın şerrinden kime kaçarım
Senin önündedir kemahın sarrı
Allah'ım sana ben yandım şimdi
Özünsün herkese rızk veren
Allah "Kiramen katibin" adlı melek
Çöl kumlarından çok günahı
Muhammed ki aleme yol göstericidir
O günde olacaktır yardımcı
Okuyup kitabımı görsem hiç amel yok
Başımı önüme eğip olacağım pişman
Ki ben derim "bu işi yaptığım yok"
Bütün organlarım olacaktır şahid
Ölümün elinden hiç kimse kurtulmaz
Kalender ol başına giy külahı
Cehennem üstüne kurulu sıratı
Görüp kullar eyler figan-ahı
Hoca Ahmed Yesevi sen ağla daima
Sahiblik etmez sana yarınki ahı

Medeniyet Tasavvuru

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

32570187