İnanç ve Kalp

Türk Medeniyeti’nin gönlünü Pir-i Türkistan Hace Ahmet Yesevi kurmuştur, kurmaktadır. İnancımızın kalbini o şekillendirmiştir.

Burada Hace Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inden sırayla hikmetleri okuyacaksınız. Hikmetler size Türk Medeniyeti’nin kalbini açacaktır.

Arada da o kalbi diğer şekillendirenlerden, Niyazi Mısri’den, Bizim Yun’us’tan, Şeyh Galip’den deyişler, gazeller, şiirler…

Türk Medeniyeti, Akıl, kalp ve inanç medeniyetidir, yeniden kurulurken de öyle kurulacaktır.

Beni reddetme kapundan bir dem ey şâhım benim
Kim odur yüz sürecek âlemde dergâhım benim

Şem-i rûyun hasretinden her sehergeh ey sanem
Arş kandilin uyarır şûle-i âhım benim

Âsitânından beni dûr etmesin bir dem Hüdâ
Kim eşiğin toprağıdır devlet ü câhım benim

Gün yüzün göster koma zülfün gamından subha dek
Yire dökem yaşlarım seyyâresin mâhım benim

Âh-ı Cem'den ey meh-i nâ-mihr-bân eyle hazer
K(i)'oda yakar âlemi âh-ı sehergâhım benim

Medeniyet Tasavvuru

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

32573570