2 Şubat 2023

1951 yılında Afyonkarahisâr’ın Sultandağı ilçesine bağlı Dort (bugünkü Doğancık) köyünde doğdu. Âilesi, 1959 Ocağında Aydın’ın Horsunlu kasabasına yerleşti. İlkokulu orada, Ortaokulu Kuyucak’da okudu. İki hafta kadar Nazilli Lisesi’ne devâm ettikten sonra, Nazilli Öğretmen Okulu’na girdi. Bu okulun ikinci sınıfını bitirdiği 1968 yılında, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi’ne kaydoldu. 1969 – 1973 yılları arsında, Yüksek Öğretmen Okulu hesabına, İstanbul Üniversitesi Edebiyât Fakültesi Târih Bölümü’nde tahsil gördü.

İstanbul Çapa’daki Yüksek Öğretmen Okulu’nun Kompozisyon ve Diksiyon Hocası olan Ahmet Kabaklı’nın başkanlığında kurulan Türkiye Edebiyât Cemiyeti’nde, bilâhare bu cemiyetin yayınladığı Türk Edebiyâtı Dergisi’nde vazife aldı. Bir tarafdan üniversite tahsiline devâm etti, bir yandan da bahsi geçen derginin ‘mutfak’ tâbir edilen hazırlık işlerinde çalıştı. Metin Nuri Samancı’dan sonra da ikinci yazı işleri müdürü oldu. (Mart 1973, 15. Sayı). Bu dergide yazı ve şiirleri yayımlandı.

1973 Haziranında üniversiteyi bitirdiğinde, Malatya Mustafa Kemâl Kız Öğretmen Lisesi târih öğretmenliğine tâyin edildi. Ahmet Kabaklı’nın arzusu ile bu görevine başlamadı ve İstanbul’da kaldı, Türk Edebiyâtı Dergisi’ndeki mesâiyi sürdürdü. 1975 yılında hem Edebiyât Cemiyeti (Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye kelimesi kaldırılmıştı), hem de Türk Edebiyâtı Dergisi, maddî sıkıntılar yaşadı, dergi yayınına ara verdi. Bunun üzerine, resmî vazife isteği ile Millî Eğitim Bakanlığı’na mürâcaat etti.

Van Alparslan Öğretmen Lisesi’nde başlayan târih öğretmenliği, Mardin, Kütahya ve Aydın’ın muhtelif okullarında devâm etti. 1984 yılında açılan Aydın Anadolu Lisesi’nin müdürlüğüne getirildi. 1992’de, okulun yeni binasıyla berâber adı da değişti ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi oldu. Bu vazifede iken, 1999 Ağustosunda emekliye ayrıldı. 2000 – 2012 yılları arasında, İstanbul’da, Altan Deliorman’a âit, Bayrak Basım – Yayım – Tanıtım’da, yazı ve yayın çalışmalarına katıldı. Yine Altan Deliorman’ın çıkardığı Orkun Dergisi’nde, kendi adı ve müsteâr isimlerle (Yahyâ Bâlî, Husrev Budin, Ertuğrul Söğütlü) yazılar yazdı. İki kızı var.

Yayımlanmış eserleri:

Orhun’dan Tuna’ya Uluğ Türkler,
Takı Taluy Takı Müren (Daha Deniz Daha Irmak),
Cihângîr Tûğlar – Selîmnâme,
Ejderlerin Beklediği Hazine,
Şehsüvâr-ı Cihângîr Fâtihnâme

 

Şiirlerinden bir parça

*Çadır rengi gülüşlerde kopuk kopuk,

Sebepsiz geceler, sebepsiz suçlarımız.

Işıklanan acımamızda Dünyâ kadar,

Bir başka anneleşir parmak uçlarımız

 

* Kâğıdın makası kestiği bu demdir cân!

Öz aklın esâreti, asra kasemdir cân!

Şuûra sermâye diyorlar kesip biçip,

Bühtân elinde iz’ân, nasıl hakemdir cân?

Fetih rûyâsı uykumuzdan çıkalı cân!

Tuna, akmam diyerek bizsiz akalı cân!

Devâ bulmaz bin derd içre feryâd ile âh,

Nehirler kuruttuk biz, iki yakalı cân!

 

 

 

 

 

 

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: