31 Mayıs 2023

kirmizilar.com

 

 

 

 

 

 

İkbal Vurucu

1978 Dinek Kasabası, Çumra-Konya doğumludur. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Selçuk Üniversitesi’nde Sosyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Milliyetçilik ve Etnisite, Tarih kuramı, Siyaset Sosyolojisi, Terör ve Güvenlik, Türk kimliği, Türk Dünyası çalışma alanlarıdır. Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğretim görevlisidir. Ayarsız Dergisi Yayın kurulu üyesi, Milli Düşünce Merkezi üyesi ve yayın editörlerindendir. Yurt içinde ve dışında ulusal ve uluslararası nitelikli akademik dergilerde yayımlanmış pek çok makalesi vardır.

Kitaplar

Vurucu İ.-Sarıca Ö. [Ed.] (2019). Küresel Terör ve Güvenlik. İrfan Yayınları.

Vurucu İ. (2017). Yeni Okumalar Işığında Ziya Gökalp. Palet Yayınları. 

Vurucu İ. (2017). Turan Ülküsü: Türk Milliyetçiliği ve Turancılık. Kripto. 

Vurucu İ. (2015). Arafta Bir Kimlik Türklük Tarih Kimlik Yurttaşlık. Kitapmatik Yayınları. 

Vurucu İ. (2015). Türkiye’nin İntiharı Demokratik Özerklik: Müzakereler Anadilinde Eğitim. Kitapmatik. 

Vurucu İ. (2015). Türkiye’nin İntiharı: Demokratik Özerklik Müzakereler Anadilinde Eğitim. Kitapmatik Yayınları. 

Vurucu İ. (2014). Türk Milliyetçiliği Yeni Yaklaşımlar ve Tartışmalar. 1-2 Cilt, Türk Ocakları Denizli Şubesi. 

Özdağ Ü., İkbal V. & Ali Aydın A. (2014). Doğu Raporu Bölgede Türk Kimliği ve Türklük Algısı. Kripto Yayınları. 

Vurucu İ. (2013). PKK Terörü Neden Bitmez?: Kan ve Kalem İlişkisi Üzerine İncelemeler. Altınpost Yayınları. 

Vurucu İ. (2012). Sona Doğru Kürt Açılımı: Demokratikleşme mi Yıkım Projesi mi? Sarkaç Yayınevi.

Vurucu İ. (2011). Nominalist Aydınların Soykütüğü-2: Türk Kimliği Eksenli Bir Analiz. Gençlik Kitapevi. 

Vurucu İ. (2011). Nominalist Aydınların Soykütüğü-1: Terör Eksenli Bir Analiz. Gençlik Kitapevi. 

Özdağ Ü. & Vurucu İ. (2011). Cesetler Gölgeler Yalanlar Türkiye’deki Faili Meçhullerin ve Kayıpların Tam Listesi. Kripto Yayınları. 

Vurucu İ. (2010). Türk Kimliğinin Yeni Boyutları Çokluktan Birliğe. Serhat Kitapevi. 

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: