23 Mart 2023

Emel Esin 1912-1987

Emel Esin 1912 yılında Istanbul’da doğmuştur. Babası gazeteci ve siyaset adamı Ahmet Ferit Tek annesi Müfide Ferit Tek Hanımdır.

Emel Esin Paris École libre des Sciences Politiques Diplomatiques bölümünü 1933 yılında bitirmiştir. 1969 yılında “Paris Faculté des Lettres et Sciences Humaines”’den  “Le Dragon dans l’iconographie turque” (Türk İkonografisinde Ejder) adlı teziyle sanat tarihi doktoru olmuştur.

Emel Esin Orta Asya Türk Sanatı, arkeolojisi ve ikonografisiyle ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır. Başlıca eserleri: Türkistan Seyahatnamesi (1959), Turkish Miniature Painting (1960), Mecca the Blessed Madinah the Radiant (1963), Turkish Art in Cyprus (1969) ve Sadullah Paşa Yalısı (1984) yer almaktadır.  Diğer etkinlikleri arasında katıldığı çok sayıda konferans ve yazdığı makaleler de çalışmaları arasında önemli bir yer tutmaktadır

Emel Esin 1941 yılında Tokyo’da Büyükelçi Seyfullah Esin ile evlenmiştir.

TEK‐ESİN Vakfı, Emel Esin’in 1987 yılında vefatından önce hazırladığı vasiyet üzerine 1988 yılında kurulmuştur. Tek ve Esin ailelerinin yaşamlarının önemli bir bölümü Ferit Tek ile Seyfullah Esin’in görevleri nedeniyle yurt dışında geçmiştir. Bulundukları ülkelerin kültür varlıklarıyla yakından ilgilenen bu iki aile özellikle Orta Asya Türk sanat tarihi konulu zengin bir kütüphane arşiv oluşturmuşlardır.

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: