2 Şubat 2023
NedMac1
 

Nadim MACİT

Sayfa Sayısı: 624
Baskı Yılı: 2011
Berikan Yayınları

 
Çağın en saçma modası, milliyetçiliğin tarihî kategori olduğu görüşüdür.
- Milliyetçilik ne tarihî kategori ne de muhayyeldir.
- İnsanın birlikte yaşama arzusunun ve var olma iradesinin gereğidir.
- Değişen "dünya-dil sistemlerine" göre aidiyet ve mensubiyet biçimi değişmiştir.
- Fakat millet olgusu, içtimai bir gerçeklik olarak varlığını hep korumuştur.
- Bu nedenle, bir tutum ve siyasi hareket olarak milliyetçilik hep var olacaktır.
- Milliyetçilik her türlü basit ve sıradan genellemeleri aşar.
- Tecdit hareketidir.
- Millete dayandığı için her türlü otoriter düşünceyi ve sistemi reddeder.
- Kültüre dayanır; hayata değer katan ve anlamlandıran eylem biçimini esas alır.
- Her türlü ırkçı söylemi reddeder.
- İnsani ve İslâmi esasların tarihî ve asri sesidir.
- Batı tarzı ve din karşıtı "ulusalcı söylemlerden" ayrılır.
- Tarihî ve kültürel ufku, çağın ufkuyla buluşturan fikrî ve siyasi bir harekettir.
- Temel mefkûresi; tarihî ve kültürel imanın ve vecdin hamurunda mayalanmış yüksek bir medeniyet inşa etmektir.

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: