4 Haziran 2023
HAKIKAT2

Hakîkate Düşen Gölge
Prof.Dr. Ahmet Kartal

2016
Doğu Kütüphanesi Yayınları

Türk-Fars Edebî İlişkileri başlıklı bu çalışma, yukarıda dile getirdiğimiz yaklaşımla hazırlanmaya çalışılmıştır. Şiraz'dan İstanbul'a: Türk-Fars Kültür Coğrafyası Üzerine Araştırmalar adlı eserimizin "Türk-Fars Edebî İlişkileri" adlı bölümünün ilave ve düzenlemelerle tekrardan ele alınmasıyla oluşturulan bu çalışmada, özellikle Türk-Fars edebî münasebeti üzerinde durulmuş, yer yer Arapçadan alınan metinlerle, araştırmanın tezi desteklenmiştir. Fars dilinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile Farsça şiirin oluşumu ve gelişimi çalışmanın içeriğini belirleyen diğer hususlardır. Türklerin gerek Fars dilinin gerekse Fars edebiyatının inkişafı ve tekâmülündeki yeri, Fars şiirinin muhtevası üzerindeki etkisi, Türk ve Fars edebiyatının karşılıklı etkileşimi, “Türk” kavramının ve kültürünün Farsça şiirlere yansıması ve Anadolu’da oluşan Osmanlı dönemi Türk edebiyatı ve bu edebiyatın Fars edebiyatı ile münasebeti değerlendirmeye tabi tutulmuş ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.

HAKIKAT1a

Kitabın muhakkak ki eksikleri vardır. Ancak unutulmamalı ki, veri ve kaynaklara ulaşmak kimi zaman çalışma esnasında gerçekleşmeyebilir. Böylesi bir durum, bu çalışma için de en temel mazereti oluşturmaktadır. Ayrıca burada dile getirilen bilgiler, ileride bu alanda yapılacak çalışmalara bir zemin oluşturacağı için eksiklikleri mazur görülebilir. Bu anlamda tespit edilebilecek eksikliklerden dolayı okuyucunun hoş görüşüne sığınılmaktadır. Diğer taraftan tespit edilecek eksikliklerin giderilmesi hususunda ifade edilen her fikir bizim için önemlidir. Çünkü bunlar, bu naçiz çalışmanın tekâmülüne ışık tutacak ve destek olacaktır. Bu noktada çok değerli fikirleriyle bize katkı sağlayacak herkese şimdiden teşekkür ediyoruz.

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: