23 Eylül 2023

Prof.Dr. İsmail YAKIT
Ötüken Neşriyat
247 sayfa, 2002

Yazarın Türk-İslam felsefesinin mevcudiyetini ispat eden, temellerini ve gelişimini belirleyen farklı yerlerde yayınlanmış makale ve tebliğlerinin sistemli olarak bir araya getirilmiş halidir. Türk İslam Düşüncesi, felsefe, kelâm ve tasavvufa dayanan bir disiplindir. Kitapta, İslâm coğrafyasında yetişen Türk asıllı düşünürlerin bu sahalarda ortaya koyduğu dünya görüşleri ve sistemler tarihi seyir takip edilerek incelenir.

 

 

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: