28 Eylül 2023

 

yardimseverlikTÜRK İSLAM KÜLTÜRÜNDE YARDIMSEVERLİK

Necdet Bayraktaroğlu
Panama Yayıncılık
2019

Önemli ana kaynak eserlerden araştırıp, inceleyerek geçmişteki Türk-İslam kültüründe yer alan yardımlaşmayı ortaya koyan "Türk İslam Kültüründe Yardımseverlik"adlı kitabımda yayın hayatında yerini aldı.  Bu kitapta sadaka, sadaka taşları, yitik taşları, dinlenme taşları, hamal taşları, binek taşı, misafir taşları, zimem (fukara) defteri, imece, kuş yuvaları, konuk evleri gibi Türk-İslam kültüründe yer alan yardımseverliğin örneklerini göreceksiniz.

Türk-İslam kültürü, Türk Milletinin en büyük zenginliğidir. Bu kültür ile Türkler, yüzyıllardır hakim olduğu coğrafyalarda farklı dil, din, ırklara mensup çeşitli toplumlar arasında sağlam bir ahenk ve düzen tesis etmiştir. İlme, sanata, iktisada, adalete, inançlara, siyasete ve insanlığa asırlardır faydalı olmuşlardır.

Kültür, her millete kendi özelliğini veren, ona milli damgasını vuran maddi ve manevi değerlerin adıdır. Tarih, kültür bir milletin geleceğidir. Geçmişle geleceği birbirine bağlayan köprüdür. Geçmişi belgeleyerek geleceğe hazırlar. Milletlerin geçmişini tarihi ve kültürü anlatır. Türk-İslam kültürü bizim geçmişimizdir ve şan, asalet, adalet dolu gerçeğimizdir. Gelecek nesiller tarihini ve kültürünü iyi bilmelidir. Ondan güç alarak ve ders çıkartarak, kendilerine emanet edilen kültür hazinelerini geleceğe taşımalı ve geleceklerine yön vermelidirler. Geçmişle bağları güçlendikçe, geleceğe güvenle bakarlar.  Kaynağını milletinin tarihinden, kültüründen alan neslin, milli şuuru daima canlı ve uyanık olur. Bu şuurda olan milletin milli dayanışma, birlik beraberliği artar. Vatan, millet, bayrak, töre, aile ve inanç sevgisini güçlendirir. Doğru tarih, doğru kültür bir milletin güçlü ve doğru bir geleceğini tayin eder. Atatürk bu konuda “Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur”demiştir.

Bu kitap, Türk-İslam kültür tarihinin önemli değerlerinden bazılarını gün yüzüne çıkarmak ve insanımızın hayatına kazandırmak için hazırlanmıştır. Bu kültür hazineleri, atalarımızın bizlere birer manevi miraslarıdır. Geçmiş dönemlerde hayatımızda yaşayan, varolan bu eserleri, bu güzel değerleri yaşatan atalarımızın ne kadar yüce bir ruha, karaktere sahip olduklarını okuyunca göreceksiniz.İçindeki konular,neslimize maziden istikbale taşınan birer kaynak ve ışık olacaktır. Büyük alim ve veli Şeyh Edibali Sözünde “Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın” demektedir. Bugün ahlak, fazilet, ibret ve ders dolu bu değerleri günümüzde yaşamak bir hayal gibi.

            

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: