3 Haziran 2023

kirmizilar.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Umudun inşası
HİCAZ 
DEMİRYOLU

Yazar: Prof. Dr. Metin Hulagu

Yayınevi: Yitik Hazine Yayınları

ISBN: 978-9944-766-08-1

Sayfa Sayısı: 256

Yayım Tarihi: 2008

Baskı:1

Hazırlayan: Mehmet MEMİŞ, (E) Öğretmen

KİTAP KAPAK YAZISI

Tam yüzyıl evvel 1908’in sonbaharında raylar üzerinde gıcırdayarak ilerleyen tekerlek sesleri bir kutlu yolculuğun başladığının da habercisiydi. Umuda uzayan raylar, yep yeni heyecanlara ve buruk sevinçlere vesile olmuştu. Osmanlı’dan ümidin kesildiği, koca coğrafyanın en insafsız saldırılarla kuşatıldığı dönemde bir padişahın çırpınışı ve bütün bir islam dünyasının himmetiyle“rüya” denilen demiryolu bitirilmişti. Vagonların yola çıkışı,surrenin trenle gönderilişi, bitti tükendi denilen bir devletin adetayeniden şahlanışının da göstergesiydi.Bizzat padişahın himmetiyle başlayan ilk faaliyet, zamanla çığgibi büyümüş, iran’dan Amerika’ya; Hindistan’dan Cezayir’e; OrtaAsya’dan Mısır’a; kadar bütün Müslümanları kuşatan bir yardım yarışına dönmüştü. Hattın bitmesine, Osmanlı’nın bölgeden çekilmesine ve demiryolunun türlü entrikalarla bombalanmasına rağmen dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanlardan hâlâyardım gelmekteydi.100. yılında Hicaz Demiryolu’na küçük bir vefa maksadıyla kaleme alınan bu eser, devasa bir projenin günümüz insanınca bilinmesi için yayımlandı. Her şeyin bitip tükendiğinin sanıldığı bir anda aslında her şeyin yeniden başlayabileceğini göstermek için.
 

kirmizilar.com

 

 

 

 

Hicaz Demiryolu Medine İstasyonu


KİTAP SUNUMU

Osmanlı’dan ümidin kesildiği koca coğrafyanın en insafsız saldırılarla kuşatıldığı dönemde bir padişahın çırpınışı ve bütün bir İslam dünyasının himmetiyle “rüya”  denilen demiryolunun bitirilişi, vagonların yola çıkışı, sürrenin trenle gönderilişi... Hiç şüphesiz Hamidiye Hicaz Demiryolu, o zamana kadar döşenen ve Anadolu’nun batısını kuşatan demiryolundan da Bağdat’a kadar uzunan hattan da apayrı bir yerde durmaktadır.

Devlet hazinesinden ödenek ayrılmadan bizzat padişahın himmetiyle başlayan ilk faaliyet zamanla çığ gibi büyümüş, İran’dan Amerika’ya; Hindistan’dan Cezayir’e; Orta Asya’dan Mısır’a kadar bütün Müslümanları kuşatan bir yardım yarışına dönüşmüştür. Hattın bitmesine, Osmanlı’nın bölgeden çekilmesine ve demiryolunun türlü entrikalarla bombalanmasına rağmen Müslümanlardan hâlâ yardım gelmektedir.

Bu kitapta Prof. Dr. Metin Hülagü önce Hicaz Demiryolu’nun büyük resmini çizmekte ve ardından İngiliz belgelerinden hareketle bu resmin bütün teferruatlarını göz önüne sermektedir.Eserde tablolar, yapılan yazışmalar, uluslar arası siyasette demiryoluna karşı takınılan tavır, harcama dökümleri, demiryolunun teknik değerlendirilmeleri gibi hususlsr okura sunulmaktadır. Prestij  diye nitelendirilen çalışmada ise çoğu ülkemizde ilk defa bu kitapta yayınlanan fotoğraf, gravür, senet, pul, makbuz gibi görseller okurun istifadesine sunulmaktadır.

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Hicaz Demiryolu projesinin tarihçesini, ikinci bölüm inşaatın ana hattının neresi olduğunu, Hicaz Demiryolu inşaatının  sonuçlarını, son bölüm ise Hicaz Demiryolu hattı hakkında genel olarak söylenenleri ve bir değerlendirmeyi içermektedir.

Hiç şüphesiz ki Hicaz Demiryolu dünyadaki demiryolları içerisinde apayrı bir ehemmiyete sahiptir.

 kirmizilar.com

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: