23 Eylül 2023

kirmizilar.com 

Yazar: Nihat Sami Banarlı
Yayınevi: Kubbealtı Neşriyat
ISBN: 9789757663755
Sayfa Sayısı: 317
Yayım Tarihi: 1975
Baskı: 2

Hazırlayan: Mehmet MEMİŞ, (E) Öğretmen


Bir dilin kelimelerini hor görmek, hakir görmek, hele şu veya bu politik veya ideolojik sebeple dilden atılabilir görmek, en az, onların oluş ve yontuluş tarihini bilmemekten, hatta sevmemekten doğan büyük bir gaflettir.Çünkü, milletlerin olduğu gibi, kelimelerin de tarihi vardır. Bir milletin ataları, asırlarca o kelimelerle doymuş, onlarla düşünmüş; birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle tamamıyla milli bir sanatla işleyip Türk yapmışsa, evlatlar, artık o kelimelere düşman kesilemezler."Türk dili üzerinde yıllar yılı yaptığı araştırmaları ve incelemeleri makaleler hâlinde ortaya koyan merhum Banarlı'nın bu eseri her Türkçe sevdâlısının başucu kitabıdır. Bu kitap aynı zamanda lise ve üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmakta olup Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 100 Temel Eser arasındadır.
(Tanıtım Bülteninden)

****

Birinci baskının ön sözünde: “Sahasının mümtaz ve ehliyetli sîmâsı olan Nihat Sami Banarlı milletin hizmetinde kalemini  cehlin ve gafletin üzerine kılıç gibi çalmış kahramanlardan biridir.

Şerefli hayatı, haysiyetli milliyetçiliği ve derin bilgisi ile kâh hoca, kâh yazar, kâh hatip olarak memleket ufuklarına sesini aksettirmiş ve bu ses büyük uyanışlara yol açmıştır.”dediği gibi O bilinçli  bir dil milliyetçisidir.

Türkçe'nin Sırları adlı eseri, Türk Dilinin güzelliklerini, inceliklerini ve ahengini örneklerle anlattığı makalelerden oluşmaktadır. Eserde her biri ayrı bir başlık halinde toplam kırk üç ayrı yazı  birbirini tamamlar nitelikte olup Türkçe' yi bir bütünlük içinde ele almaktadır.

Türkçenin ideal bir şiir dili olduğundan bahsettikten sonra Öz Türkçecilik adı altında yapılan kıyımdan rahatsız olduğunu belirterek dili sevmenin ve korumanın gerekliliğini anlatır. Binlerce yıldır varlığını  şiirimizde, deyimlerimizde muhafaza eden kelimelerin atılmasının dili fakirleştireceğini ve ahengini yok edeceğini vurgular.

 Onun için Yunus Emre’nin söyleyişi, Yahya Kemalin şiirlerinde dile getirdiği ahenk, Fuzulî’nin Türkçeye katkısı makalelerde örnekle anlatılmaktadır. Kitaptaki bu örnekler bile dil zevkimizi okşamakta ve “Türkçe'nin Sırları”na vakıf olmamızı sağlamaktadır.

Nihat Sami Banarlı’nın bu eserdeki tezi dilde tasfiyeciliği durdurmuş fakat o zaman onun karşı çıktığı ve “uydurukça” diye nitelendirdiği  bazı kelimelerin dilimize yerleşmesini engelleyememiştir.

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: