25 Eylül 2023

kirmizilar.com

Kayıp Halka
İslam-Türk Felsefe-Bilim 
Tarihinin Anlam Küresi
Prof.Dr. İhsan Fazlıoğlu

Yayınevi: Papersense
ISBN: 978-605-160-413-8
Sayfa Sayısı: 318
Yayım Tarihi: 2015
Baskı: 4

Hazırlayan: Mehmet MEMİŞ, (E) Öğretmen

Bu topraklarda bizim mensup oldugumuz kültür nasil bir nazarî düsünce tecrübesi yasamistir? Bu kültüre mensup insanlar ne düsünüyorlardi, nasil düsünüyorlardi, niçin düsünüyorlardi? Baska bir deyisle, ne tür soru ve sorunlara sahiplerdi; dertleri ne idi; bu sorunlari, dertleri nasil kavramsallastiriyorlardi; hangi yöntemleri kullaniyorlardi ve çözümlerini üretirken ne tür bir kendilik bilincinin içinde hareket ediyorlardi? Muhtelif zamanlarda kaleme alinmis alti makaleden olusan bu kitap iste bu sorularin yaniti için genel bir çerçeve çizmeye, bir kilavuz oluşturmaya çalışıyor.(Arka kapak yazısı)

KİTAP AÇIKLAMASI 

Düşünce tarihine Batının ve onun gözü ile bakan aydınlarımızın bakışına  göre: bilim felsefe Eski Yunan’da başlamış, Müslüman filozofları ve düşünürleri tarafından Arapçaya tercüme edilmiş, yeniden yorumlanmış, Endülüs’ten Avrupa’ya geçerek orada geliştirilerek modern bilim-felsefe-sanatın doğmasını sağlamıştır. Halbuki XII yüzyıla kadar geliştirilen İslam bilim ve felsefesi kesintiye uğramadan Türkistan’da, Mısır’da, Bağdat’ta devam etmiş Anadolu’ da Selçuklular ve Osmanlılar tarafından üzerinde düşünülmüş, çalışılmış, yeni eserler meydana getirilmiştir .İşte  İhsan Fazlıoğlu’nun bu kitapta gündeme getirdiği Kayıp Halka’nın ortaya çıkarılması bu eserlerin Türk bilim adamlarınca okunmasına ve neşredilmesine bağlıdır.

İhsan Fazlıoğlu, Kayıp Halka eserinde altı makale üzerinden Anadolu topraklarında yurt edinen Oğuzların düşüncelerini ele almıştır. Bu eser, Anadolu topraklarında düşünce üzerine yazılmış en önemli eserlerden biridir. Yazar, eserinde Anadolu topraklarında yaşayan Selçukluların ve Osmanlıların düşünce tarzlarını ve kültürlerinin şekillenmesini etkileyen büyük hadiseleri ve bu hadiselerin Anadolu toprakları üzerinde yaşayan insanlara sağlamış olduğu tecrübeleri inceliyor.İhsan Fazlıoğlu, Kayıp Halka eserinde altı makalesini yayınlamıştır. Birinci makalede Türk Bilim tarihine genel bir bakış açısı getirmiş bu alanda yapılan çalışmaları tenkitli metin incelemelerine değinmiştir .İkinci makalede kavramları ve tarifleri vermiş; takip eden makalelerde Selçukluların ve Osmanlıların felsefe- bilim hayatlarını tarihi süreçte incelemiş ve onların bilim insanlarının düşüncelerini ve eserlerini zikretmiştir. Son makalede,  Sözcük ile kavram arasında “medeniyet mi, temeddü mü”  sorusunu eleştirel bir yaklaşımla tartışmıştır

İhsan Fazlıoğlu, Kayıp Halka eserini bu milletin her mensubunun okuması ve Türk insanının dolayısıyla da mensup olduğu kültürün özünün derinlerine yolculuk yapması gerekiyor. İnsan, bu yolculuk esnasında sahip olduğu kültürün hangi hadiselerden ve akımlardan etkilenerek nasıl oluştuğunu; cömertlik, kahramanlık ve diğerkâmlık gibi değerlerin nereden beslendiğini anlıyor. 

KİTAPTAN

Türkler, İslam medeniyetine dahil olduklarında, aklı ve vicdanı da parçalanmış buldular. Hakikati temsil ettiğini iddia eden onlarca dini ve fikri okul aralarında çatışma halindeydi; öyle ki, birbirlerinin canlarına kastetmekteydiler. Aklın parçalanmışlığı siyasi parçalanmışlığın meşruiyetini sağlıyor; siyasi parçalanmışlık ise fikri parçalanmışlığı besliyordu. İtikadi ve fıkhi mezhepler, irfanî meşrepler, felsefi meslekler, tüm renkleri ve tonlarıyla, her türlü ifrat ve tefrit uçlarıyla mevcuttu. Aklın/nazarın/bilginin bu parçalanmışlığı, elbette eyleme de yansıyordu. İşte Oğuzlar, tarihi tecrübenin kendilerine kazandırdığı 'operatif-kalkülatif-regülatif' bir akletme tarzı ile 'düzen ve süreklilik' hassasiyetleriyle, bilgi ile eylemin, akıl ile adaletin yeniden tesisini ve hatta terkibini gerçekleştirmiştir.

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: