2 Aralık 2023

kirmizilar.com

 

Kemal Bey Olayı
Yozgat Ermeni Ayaklanmaları ve
Boğazlıyan Kaymakamı

Doç. Dr. Taha Niyazi Karaca
IQ Kültür Sanat Yayıncılık
978-975-255-194-7
Sayfa Sayısı: 318
Yayım Tarihi: 2008

Hazırlayan: Mehmet MEMİŞ, (E) Öğretmen

Sevgili vatandaşlarım! Ben bir Türk memuruyum. Aldığım emri yerine getirdim. Vazifemi yaptığıma vicdanım emindir. Sizlere yemin ederim ki, ben masumum! Son sözüm bu gün de budur, yarın da budur. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa, kahrolsun böyle adalet!...Benim sevgili kardeşlerim. Asil Türk Milleti'ne çocuklarımı emanet ediyorum. Bu kahraman millet, elbette onlara bakacaktır. Vatan uğrunda cephede ölen bir insan gibi şehid gidiyorum. Allah vatan ve milletime zeval vermesin..Mehmet Kemal Bey, Boğazlıyan Kaymakamı 10 Nisan 1919 (Kapak yazısı)*****

“Sözde Ermeni Soykırımı” diye haberlerde her nisan ayında karşımıza çıkan iddiaların aslı nedir, o yıllarda neler yaşanmıştır, kim kimi katletmiştir, tehcir nedir, bütün bu olayların sebepleri nelerdir. Bunları bilmeden doğrudan iddiaları inkar etmek havada kalıyor ve bize hiçbir şey kazandırmıyor. O açıdan bu konuda yazılan kitapları okumadan ve yargıyı tarihçilere bırakmakla işler yürümüyor. Yurt dışına çıkan her Türk’ün  muhatap olduğu iki konu vardır biri “ Sözde Ermeni Soykırımı diğeri “Kürt Sorunu”. Bu sorulara ikna edici cevap vermek için donanımlı olmamız gerekir.

Özelde Yozgat Ermeni Ayaklanmaları ve Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey Olayını etraflıca inceleyen kitap Ermeni olayları hakkında hazırlanmış önemli bir eserdir. Özelde ele alınan konunun  yanında Yozgat’ın  tarihini; Ermenilerin oraya yerleşmelerini, onların yaşantılarını, Türklerle ilişkilerine değindikten sonra  Ermenilerin özellikle İngiltere ve Rusya’nın destek ve tahriki ile Anadolu’da çıkardıkları karışıklıkları ve Birinci Dünya Savaşında Türk Ordusunu nasıl uğraştırdığı anlatılıyor. Araştırma inceleme türünde yazılan kitapta anlatılanlar büyük ölçüde birinci derecede tarihi belgelere dayanıyor. Bu belgeler, yazışmalar mektup ve telgraflar yerine göre anlatımın içine yerleştirilmiş ya da dip not şeklinde verilmiştir.

Kitabın esas konusu olan Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey olayı başlı başına bir dramdır. Belgelerle anlatılan bu olayı okuduğumuzda Kemal Bey’in masum olduğunu ve kendi İfadesi ile “ecnebi devletlere yaranmak içi” asıldığını görüyoruz. Padişah Vahdettin’ in idam kararını imzalamakta tereddüt ettiğini bunu için şeyhülislamdan fetva istediğini fetvanın Kemal Bey’in idamından bir gün sonra çıktığını kitaptan okuyoruz.

Kemal Bey’in İstanbul halkı tarafında düzenlenen cenaze töreni kurtuluş savaşı fikrinin ilk kıvılcımlarından biri olmuştur. Onun itibarını iade etmek ve ailesine maaş bağlamak Ankara’ da açılan Meclisin ilk yaptığı işler arasındadır.

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: