30 Kasım 2023

Aziz dostlarımız,

Sizlerle ─hem üzücü, hem de sevindirici─ bir haberi paylaşmak istiyoruz.

5 Ekim 2015 günü yayın hayâtına başlayan yayınağımızda, o günden buyana sizlerin devamlı artan teveccühü ile karşılaştık. Öyle ki, sonunda gösterdiğiniz ilgi, başlangıçtaki tahminlerimizin de üzerine çıktı ve iki gündür yayınağımıza girişlerde, pek çoğunuz farketmiştir, sorun yaşanmaktadır. Zira, sistem, girişlerdeki yoğunluğu kaldıramaz hâle gelmiştir.

Yayınlarımıza başlarken yaptığımız tahminlerin ─üç ay içerisinde─ yanlışlığının ortaya çıkması, açık söyleyelim, bizleri üzmedi. Okuyan/düşünen insan sayısının giderek azaldığı ithamlarının sürekli yinelendiği ülkemizde, herhâlde bu karamsar tablodan biz de etkilenmiş olacağız ki, sistemi ─şu anki sonuçlarla kıyaslayacak olursak─ mütevazı ölçülerde kurmuşuz ve ─üç ay sonrasında─ artık giriş yoğunluğunu karşılayamaz duruma geldi.

Sizlere sıkıntı verdiğimiz için üzüntü duyuyoruz. Sorunu en kısa zamanda gidereceğiz. Ve, bizleri ziyâdesiyle sevindiren, şevk ve heyecanımızı artıran bu ilginizden ötürü, tekrar tekrar teşekkürlerimizi arzediyoruz.

Kırmızılar Yayın Kurulu

 

 

 

 

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: