23 Eylül 2023
Gönül gözünü ışıldatmadan ibadet eylese, Dergâhına makbul değil, bildim ben işte. Hakikatten bu sözleri temiz öğrenip Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte. Bir ve Var'ım dersler verdi perde açıp; Yer ve gökte duramadı şeytan kaçıp; Şölen eyleyip, vahdet meyinden doyası içip, Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte. Aşk makamı türlü makam, aklın ermez Baştan ayağa zorluk, cefa, sıkıntı gitmez; Melâmetler, ihanetler eylese, geçmez; Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte. Aşk belâsı başa düşse, ağlar eyler Aklını alıp, şaşkın kılıp, hayran eyler Gönül gözü açıldıktan sonra giryan eyler Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte. Ağlar idim seher vaktinde nida geldi "Cemalimi göstereyim."deyip vaad eyledi Aklımı alıp, şaşkın kılıp aşkını saldı Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte. Burada cefa çekenlere cemali taht Mahşergünü bağışlar hem taht ve baht; Yarattığında eyleyen kendisi aşığa ahd Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte. Çöller gezip, halktan bezip aşkını sor Kul olsan, Hakk'tan korkup ağlayıp yürü Cemalini talep eylersen, hazır ol Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte. Gözlerimden kanlar döküp yâd etmedim; Yüz bin türlü sıkıntıya koydun, feryad etmedim Senden korkup hasta gönlümü şâd etmedim Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte. Allah derdi satılık değildir, satıp alsan; Pir-i kamil hizmetinde toprak olmasan; Hak yoluna girmek olmaz, temiz olmasan; Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte. Ey arkadaşlar, aşk derdine deva olmaz; Diri oldukça aşk defteri tamam olmaz Dar lahidde kemikleri ayrık olmaz Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte. Aşk padişah, âşık fakir, nefes alamaz; Hak'tan izin olmadıkça konuşamaz; Hak öğüdünü alan dünya arayamaz Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte. Kul Hoca Ahmed, yedi yaşta dersler aldım; Sekizimde dünya tasasını terk eyledim; Dokuzumda Hüda'mı hazır bildim; Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden