28 Eylül 2023
 

26. Hikmet

Rahim Mevlam rahmi ile yad eylese

Ne yüz ile Hazret'ine varayım ben işte

Tövbe ederek eğri yoldan doğruya dönüp

Ne yüz ile Hazret'ine varayım ben işte

Hakk bağlısının risalelerini ele verse

Hakk ilahım rahmi ile rahmet etse

Pir-i kamil doğru yolu gösterip yola koysa

Ne yüz ile Hazret'ine varayım ben işte

Birgün olup ecel vakti yakın yetse

Sana bana asıl vatan hükmünü söylese

Ölmeden kalıp can acısının zehrini tadsa

Ne yüz ile Hazreti'ne varayım ben işte

Sırdaş olan yoldaşlarını şaşıp gitti

Çabalayarak ötelerden aşıp gitti

Dört dövünüp deryalar gibi taşıp gitti

Ne yüz ile Hazretine varayım ben işte

Vah yazıklar gece gündüz etmeden ibadet

Hakk Rasulü ümmet için yemeden nimet

İçtiği yediği nimetleri kaygı ve sıkıntı

Ne yüz ile Hazret'ine varayım ben işte

Hakk Rasulû dünya için kaygılanmadı

Ümmet dileyip başkaca sözden bahsetmedi

Dünya üzerinde bir an rahat o görmedi

Ne yüz ile Hazret'ine varayım ben işte

Vah ne yazık mahşer günü zahir olsa

Tanrı Zatı hakem olup nazır olsa

Kötü işlerimi işlediğim hazır olsa

Ne yüz ile Hazret'ine varayım ban işte

Gece gündüz dinmeden ağla Kul Hoca Ahmed

Sâlât söyleyib Hakk Rasul'e ol ümmet

Doğru yola iletip ümmet dese hoş mutluluk

Ne yüz ile Hazret'ine varayım ben işte

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden