2 Ekim 2023

Ben bu kalbimde ilahî, başka sultân istemem
Dilrûbâsın tende cânım, başka bir cân istemem
Yok muhakkak kalmadı bende vücud-u ârizî
Her umurum sende câri, başka ünvân istemem

Yok bu âlemde görünmüş ayrı bir dîdâr-ı yâr
Nispetimsin tâ ezelden gayr-ı burhân istemem
Dîde-i hakkınla baktıkça göründü birliğin
Lâkin amma sûretimde şekl-i tâbân istemem

Ben lisânımla “Ene’l Hak” lâfzını etmem bir ân
Hâlimi cânım bilirsin lâfz-ı üryân istemem
Yok Süheyl’in hiçbir vücûdu, var olan sensin Hüdâ
Ben bunu bildikçe yârim, başka cânân istemem

(Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER)

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden