25 Eylül 2023

38. Hikmet

Nûr-ı Hüdâ dost-ı Hüdâ ol Mustafa

Kimler üçün keldi Resül bildingiz mi?

Dürûd-ı Hüdâ vird-i Hüdâ Hak Mustafa

Kimler üçün keldi Resûl bildingiz mi?

Kimler üçün giryân kıldı közlerini

Ümmet üçün biryân kıldı özlerini

Ümmet bolsang angla uşbu sözlerini

Kimler üçün keldi Resül bildingiz mi?

Yığlay yığlay yüz közleri şişti körüng

Kıyam turub ayağları şişti körüng

Ümmet üçün kayğu mihnet çekti körüng

Kimler üçün keldi Resûl bildingiz mi?

Eyâ dostlar munı bilür ümmet kanı

Eger bilseng andın artuk ni'met kanı

Kıyâmet kün andın ozâ şefkat kanı

Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?

Ümmet bolub Resûl kadrin bildingiz mi?

Ten can birle sünnetlerin kıldıngız mı?

Resul üçün zâr ingerebân öttingiz mi?

Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?

Heyhât heyhât sa'adetdür ol Mustafa

Heyhât heyhât ğanimetdür ol Mustafa

Heyhât heyhât inâyetdür ol Mustafa

Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?

Kul Hâce Ahmed sözler sözüng tilim kefâ

Ümmeherim kılğıl vefa kılma cefa

Ümmetige mundağ dedi Hak Mustafa

Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden