28 Eylül 2023

39. Hikmet

Bizden sonsuz selam ya Mustafa Muhammed

Tahiyyat-ı bîşumar ya Mustafa Muhammed

Ya Rasuller Efendisi, ya Nebilerin sonuncusu

Ya sapıtmışların doğrultucusu ya Mustafa Muhammed

Ya "Eyyühel müddessir" Hakk dedi "Kumfaenzir"

"Ve rabbike fekebbir" ya Mustafa Muhammed

Yüce hazrettesin keremli gurbettesin

Peygamberlerin öncüsü ya Mustafa Muhammed

Sen'sin Halık'ın sevgilisi, Hakk dergahına layık

Yaratılmışların özü ya Mustafa Muhammed

İnsan varlığının aslı, rasul ve nebilerin sonuncusu

Gizli niyaza mahrem ya  Mustafa Muhammed

Kabe-kevseynin tubası, kevneyn bağının ayı

Herkese kurret ayneyn ya Mustafa Muhammed

Arş ve kűrsiden aşan Hazret'ine ulaşan

Doksan bin niyaz söyleyen ya Mustafa Muhammed

Yer gök yürür mamurundur, sahabeler manzurun

Bütün ümmet mağfurun ya Mustafa Muhammed

Her kime olsa meylin kaldırır Hakk azabını

Alem senin tufeylin ya Mustafa Muhammed

Her kim sana sığınır cehennemden o kurtulur

Cennet'e doğru yollanır ya Mustafa Muhammed

Canımı feda eylesem hoşnudluğunu alsam

Üzüntü yoktur ölsem ya Mustafa Muhammed

Gerçi çoktur günahım affedesin Allah'ım

Sensin benim sığınağım ya Mustafa Muhammed

Ya Rab nasıl eyleyim şefaatini alayım

Ümmetinden olayım ya Mustafa Muhammed

Ümmetinden olanlar şefaatini alanlar

Cennet ehli olanlar ya Mustafa Muhammed

Ahmed'in muradı sensin zikri ve yadı sensin

İşlerin anahtarı sensin ya Mustafa Muhammed

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden