2 Aralık 2023

Nutku-i Şerif 

Sevdim seni hep vârım yağmâdır alan alsın

Gördüm seni efkârım yağmâdır alan alsın

Aldı çü beni benden geçdim bu cân u tenden

Aklım dahi her vârım yağmâdır alan alsın

Ben varlığımı atdım dost varlığına yetdim

Her assılı bâzârım yağmâdır alan alsın

Geçdim ben âd u sandan çıkdım ben o dükkândan

Hep 'ırz ile vakârım yağmâdır alan alsın

Geldi dile dildârım buldum güli gülzârım

Şimdengerü hep vârım yağmâdır alan alsın

Sen gâib u hâzırsın her hâlime nâzırsın

Ahvâl ile etvârım yağmâdır alan alsın

Çün buldu gönül yârım terk eyledim ağyârım

Îmân ile zünnârım yağmâdır alan alsın

Mısrî’ye vücûb imkân bir oldu kamu a'yân

Tâ'at ile ezkârım yağmâdır alan alsın


Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden