28 Mart 2023

Beni reddetme kapundan bir dem ey şâhım benim
Kim odur yüz sürecek âlemde dergâhım benim

Şem-i rûyun hasretinden her sehergeh ey sanem
Arş kandilin uyarır şûle-i âhım benim

Âsitânından beni dûr etmesin bir dem Hüdâ
Kim eşiğin toprağıdır devlet ü câhım benim

Gün yüzün göster koma zülfün gamından subha dek
Yire dökem yaşlarım seyyâresin mâhım benim

Âh-ı Cem'den ey meh-i nâ-mihr-bân eyle hazer
K(i)'oda yakar âlemi âh-ı sehergâhım benim

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden