27 Eylül 2023

Kim Anlar?

Hitâb-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim
Cevâb-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim

Meâli hikmet-i sırr-ı Vedud'dur yekser
Kitâb-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim

Hurûf-ı dâğ-ı mahabbet dilimde kaldı nihân
Hesâb-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim

Ne bîm-i düzâha benzer ne hevl-i câna firâk
Azâb-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim

Firâk-ı yâr ile Gãlip misal-i mecnûnum
Ukâb-ı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim...

Leskofçalı Gālib

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden