27 Eylül 2023

Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma 

Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol

Nefsin hevâsı ile mağrûr olup aldanma

Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu ol 

Garazsız hem ivazsız hizmet et her cânlıya

Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol

Allâh için herkese hürmet et de sev sevil

Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol 

İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem

Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol

Nefsine yan çıkıp da Ka'be'yi yıksan dahi

İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol

Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu'lu

Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol

Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya

Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol 

Varlığından boşal kim yokluğa erişesin

Sözünü söyle gerçek Hulûsî’nin dili ol 

*Es Seyyid Osman Hulusi Efendi (1914-1990) 

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden