1 Haziran 2023

Cihan var olmadan ketm-i ademde 
Hakk ile birlikte yekdaş idim ben 
Yarattı bu mülkü çünkü o demde 
Yaptım tasvirini nakkaş idim ben

Anasırdan bir libasa büründüm 
Nar-ı bad-ı âb- hâkten göründüm 
Hayrülbeşer ile dünyaya geldim 
Âdem ile bile bir yaş idim ben 

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden