1 Haziran 2023

Durmadan Hazretinde Allah desem,

Ağlayıp inleyerek zâkir olup Rabb'im desem,

Kulu olup kulluğunda boyun sunsam,

Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?

Zekeriyyâ gibi bu başıma bıçkı koysam

Eyyub gibi bu bedenime kurtu koysam

Musa gibi Tur dağında ibadet eylesen,

Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?

Yunus gibi deniz içinde balık olsam,

Yusuf gibi kuyu içinde gece-gündüz olsam,

Yâkub gibi Yusuf için ağlayıp inlesem,

Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?

Şibli gibi âşık olup sema vursam

Bayezid gibi gece gündüz dinmeden Kabe'ye varsam

Kabeye yüzümü sürüp ağlayıp inlesem

Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?

Mâruf gibi işbu yola adım atsam,

Mansur gibi candan geçip dârağacına konsam,

Dârağacı üzere şevklenerek Hakk'ı desem ,

Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?

Kul Hoca Ahmed, kulluk içre sâbit olsam,

Zikrini deyip, zâkir olup, Rabb'im desem,

Zikirinde şevklenerek kavrulup yansam,

Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum ?

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden