21 Eylül 2023
Ey gönül, bir derde düş kim, anda dermân gizlidür...
Gel eriş bir katreye kim, anda ummân gizlidür...
 
Terkedüp nâm u nişânı, giy melâmet hırkasın...
Bu melâmet hırkasında nice sultân gizlidür...
 
Tut Hakk’ı bilmek dilersen ehl-i irşâd eteğin...
Niceler bilmediler kim böyle erkân gizlidür...
 
Değme bir hor u hakîre hor deyû kılma nazar...
Kalbinin bir kûşesinde Arş-ı Rahmân gizlidür...
 
Bu cihân dervîş nâm oldu hicâb-ender-hicâb...
Sen hicâb altında kaldın, sanma Sultân gizlidür....
 
İsmâil Mâşukî

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden:

Bu kategorideki Makalelerden