24 Eylül 2021

Hak katında miraç ettik

Cümle ruhlar bir Ruh idik

Şol meyvayı dalda yedik

Sil göz yaşın görünmesin

  

Evvel Hak’ta sır olmuştuk

Kevser ile bir dolmuştuk

Balçık içre nar yolmuştuk

Sil göz yaşın görünmesin

  

Ayrı gayrı yoktu o dem

Yeryüzüne ettik kadem

Dediler ki işte Âdem

Sil göz yaşın görünmesin

  

Adem değil Âdem densin

Cihanlara ebe sensin

Ellerinden helal yensin

Sil göz yaşın görünmesin

  

Gönül içre hitap duyan

Soğuk suda tenin yuyan

Var secdeye orda uyan

Sil göz yaşın görünmesin

  

özden gelir hoş beş eder

İşitene harfle ne der

Hay’dan  gelir Hû’ya gider

Sil göz yaşın görünmesin

 Hilmi ÖZDEN

Bu yazarın diğer makaleleri