YAZARLAR

Metin SAVAŞ

Metin Savaş, 1965 yılında Balıkesir’de, kalabalık ve nispeten varlıklı, klasik bir taşra ailesinin içinde doğdu.  Lise eğitimini Vefa Lisesindeyken yarıda bırakarak çalışma hayatına atılmak zorunda kaldı. Babasının iş dünyasında karşılaştığı güçlükler nedeniyle doğduğu yer olan Balıkesir’e ailesiyle birlikte döndü. O dönemden beri hayatını esnaflık yaparak kazanmaktadır. Yirmili yaşlarında iddiasız hikâyelerden oluşan ilk yazılarını yazmaya başladı. 1995 yılında Türk Edebiyatı Vakfı’nın düzenlediği Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması’nda Ninemin Türküleri adlı kısa öyküsüyle mansiyon ödülüne lâyık görüldü. 1998 yılında Orkun Dergisi’nin tertiplediği makale yarışmasında ikincilik aldı. Kuvayı Milliye'nin Hazinesi, Zemheri Kuyusu, Erlik, Melengicin Gölgesinde, Efendi Dayının Kozalakları, Kargalar Derneği, Yeşil Çeşme, Baykuşlar Geceleyin Öter gibi romanların sahibidir.

Başlık
Dünyayı Amerikanlaştırmak Veya Kutsal Kaos
Totemlere Bir Bakış Denemesi
Yeni Dünya Düzenine Alternatif Olarak Türklük Evreni
Elçin’in Gölge Adlı Öyküsünün Tahlili
Cezeri’den Aziz Sancar’a Türk Gençliğinin Ufku
Türk Dünyasının Ortak Kimliğini İnşa Etmek - 3
Türk Dünyasının Ortak Kimliğini İnşa Etmek - 2
Türk Dünyasının Ortak Kimliğini İnşa Etmek
Dişi Kurt Olarak Ev
Türk Mitolojisinin Nüvesi Ural Dağları Mı? İskandinav Mitolojisi, Köpek Başlı İnsanlar ve Çarşamba Karısı
Türk Mitolojisindeki Ana Tanrıça: Umay Ana
Bir Tükenmez Hazine Olarak Atatürk - Umay Ana’nın Son Büyük Oğlu
Mitoslar Rüya Mıdır Yoksa Gerçeklik Mi?
Kamlığın Entelektüel Sahnedeki Görüntüsü: Hüseyin Nihal Atsız
Sanatkârın İzafi Ama Derinlikli Görüşüne Dair
Emperyalizmin ve Kapitalizmin Zamansal Arka Planı
Prag Köprüsünün Altındaki Hazine
Roman Metninde Yazarın Sesi Niçin Sıfırlanamaz?
Emperyalizmin ve Kapitalizmin Psikolojik Arka Planı
Emperyalizmin ve Kapitalizmin Teolojik Arka Planı
Sosyal Medyanın Kaypak Zemini
Edebiyat Eserinde Aktüel Zaman ve Tarihsel Zaman
“Oku” Buyruğuna Yönelik Farklı Bir Okuyuş
Kaotik Bir Roman Olarak: Dünya Dönmeden Önce
Vitamin ve Afyon Olarak Atlantis Efsanesi
Oryantalizmin Karşıtını Kurmak (Düşmanı Düşmanın Silahıyla Vurmak)
Kanonik Anlatılar ve Millî Törenler Niçin Gereklidir
Zamanı Tanrı Yaşar
Sanat Niçin Gereklidir?
Cuma Günü, Akşam…*
Sanattan Bilime, Ruhtan Hücreye Parçalanma İlkesi
Selim Pusat ve Carl Gustav Jung
Vatan Endişesi ve Cehalet “Mürekkebin Akmadığı Yerden Kan Damlar”
Sanatçının Psikolojisi
Kaybolmuş Bir Ailenin Romanı: “Yüzyıllık Hikâye”
Bir Bozgunun Romanı: “Selanik İçinde Salâ Okunur”
Ruh Adam Romanında Otobiyografik Unsurlar
Postmodern Hayat Nedir?
Milliyetçiliğin İki İtici Gücü: Kaygı ve Arzu
Hayat Tecrübemiz Araf Mıdır?
Roman Sanatının Araf’taki Duruşu
Nesefî’den Dostoyevski’ye Kötülüğü Anlamak
Edebiyat ve Rüya
İçimizdeki Canavar: Tepegöz
Roman Sanatının Milletleşme Sürecine Katkısı
Bir Arketip Olarak Mustafa Kemal Atatürk
Türkçemizin Hafızası
Ruh Adam Romanında Arketipler ve Metinlerarasılık
Ruh Adam Romanındaki Uygur Masalını Çözümleme Denemesi
Dâhiler ve Deliler - Marmara Kıraathanesi’nin Romanı
Yazar Seç

Medeniyet Tasavvuru

C. Stephen EVANS
Din Dili Problemi

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

34524620