23 Eylül 2023

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Arapça, Farsça, İngilizce ve Hadîs öğretti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Târihi Asistanı oldu. Tunus’ta doktora tezi ile ilgili malzeme topladı, dilbilgisini bildiği Arapça'nın pratiğini yapmak imkânını buldu. Dördüncü sınıfına kabûl edildiği Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye dönüp İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belge inceledi. "Tunus’ta Osmanlı Hâkimiyeti" konulu doktorasını verdi. İngiltere’de, University of Cambridge’de Faculty of Oriental Studies’de Türkçe öğretti, orientalistlerin nasıl yetiştirildiklerini gördü. Türkiye’ye dönüp Diyânet İşleri Başkanlığına bağlı olarak İzmit, Ankara ve İstanbul’da vâizlik yaptı. Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1986 da Doçent ve 1995 yılında Profesör oldu. İzinli olarak gittiği Malezyadaki International Islamic Universty’de 4 yıl (1991-95) Târih ve Medeniyet Bölümü başkanlığı yaptı, Osmanlı Târihi öğretti. Orada iken yazdığı Osmanlı History adı geçen üniversite tarafından bastırılıp (1999) textbook olarak kullanıldı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde bir yıl daha öğretim üyeliği yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak Eskişehire gitti. 2004-2005 öğretim yılında izinli olarak gittiği Kazakistan’ın Türkistan Beldesindeki Hoca Ahmed Yesevî Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesinde, Hollanda Rotterdam Milletlerarası İslâm Üniversitesinde bir dönem öğretim üyeliği yaptı.

Başlık
Görelim Mevlâm Neyler, Neylerse Güzel Eyler…
Alışılmış, Gülünç, Acıklı Bir Durum
Düşünme Özürlü Diplomalılar
Göze Takılanlar
Türk Milliyetçiliği Ve İslâm
Allah’la   Aldatmak
Irmak Yatağını Bulurken 
Türkiye, Göreve Hazır Mı?
Kelimelerin Düşündürdüğü - 6
Filmi Ortasından Seyretmek
Kelimelerin Düşündürdüğü - 5
Kelimelerin Düşündürdüğü - 4
Kelimelerin Düşündürdüğü - 3
Kelimelerin Düşündürdüğü - 2
Kelimelerin Düşündürdükleri
Çözüm
Türkiye, Yalnız Türkiye’den İbâret Değildir
Filmi, Ortasından Başlayarak Seyretmek
Lâf Müslümanları
Laiklik
Hz. Nûh’un Gemisi Ağrı’da Mı, Cûdî’de Mi?
Kalem Tüccarı
Sömürge Okulunda Öğretim
Kısasta Hayat Vardır
Yine Dil Konusu
Çağdaşlaşma
Türkiye’de Müslümanlar Hür Mü?
Dil, Yalnızca Dil Değildir
Kof Uygarlığın Kâbusu
Ne Günlere Kaldık !!!
Oryantalistlerin Bilim Değeri
Dili Doğru Kullanmak
State - Devlet
İslâm Dayanışması Oyunlar Yarışması Nasıl Olmalıdır ?
Kendimize Gelmek Kolay Olmuyor
Kültür Satın Alınamaz !
Batı Dünyâsının Osmanlı Korkusu
Türkçemiz
Nasıl Müslümanız?
Halk Eğitim Merkezi Olarak Câmilerimiz
Tengricilik Dini
Attila İlhan’dan Bir Hâtıra
Satılık Vatan Toprağı
İstanbul’un Fethi  -  Yanlışlar
Kültür İstilâsı, Böyle Bir Felâkettir
Beşiktaş’taki Târîhî Çeşme
Kafalardaki Görünmez Ağlar
Günü Kurtarmak
Yabancılaşma
Türkçe Düşünmek