30 Kasım 2023

Hilmi ÖZDEN

Prof.Dr. Hilmi Özden, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Aynı üniversite Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Kurucu Müdürü de olan Özden, Türk kültürü ve medeniyet çalışmaları ile akademik ve edebi düzeyde ilgilidir.   

Başlık
Türkiye Filistin Olmasın
Geçmiş Olaylara Bakmak: Bugünü Görmek ve Yarınları Tahmin Etmektir
Niçin 29 Ekim 1923 ?
Türk’ün Örfü; Mevlid ve Kandillerimiz 
Atatürk’ün Mektubu; Sahte mi? Sansürlü mü?
Fâiz,  Ribâ ve İctihâd
Gen Tuzakları (Gen Oyunları)
Bir Yunus Makalesi Üstüne Kısa Bir Söyleşi
Anayasa’nın Anatomisi
Kırım: Sürgünde Yeşeren Vatan
Bir Yunus Makalesi Üstüne Kısa Bir Söyleşi
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un Makalesi  Üzerine Bir Eleştiri 
Tarihî İstanbul Depremi ve Afet Yönetimi
Vatandaşlık Hakkının Metalaştırılmasının  Türkiye Üzerindeki Stratejik Sonuçları
Türkiye'de Deprem Tehlikesi ve Bursa
Anayasa’nın 101. ve 116. Maddeleri
Türkiye ve Uygur Türkleri
Deprem ve İlk Yardım
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Işığında Kömür Madeni Kazaları
Dr. Reşit Galip ve Andımız
Rusça Kaynaklara Göre Turan Coğrafyasında (Kuzey) Kafkasya
Çağ’ın Öncüleri
Atatürk Döneminde Türkiye Ekonomisi
Rahim (Uterus) Kıskançlığı ve Kadına Şiddet
Mustafa Kemal’in Son Sayfalarını Okuyunuz Dediği Ziya Paşa (1825- 1880) “Endülüs Tarihi” İsimli Eserinde Yazanlar 
Maturidi (853- 944) ve Atatürk (1881 - 1938) Aklı Işığında Diyanet Fetvası (2022)
Bağımlılık Yapan Maddeler ve Etik Yaklaşım
“İhtiyar Savaşçı” ve Sürgün
Kolektif Bilinç Dışı ve Kitleler Psikolojisi
Kolektif Bilinç Dışı ve Kitleler Psikolojisi
Geçmiş Olaylara Bakmak; Bugünü Görmek ve Yarınları Tahmin Etmektir
Türkiye’yi Türksüzleştirmenin Basit Denklemi
Ey Türk Gençliği!
Cahar Dudayev'in Şehadeti
Belgelerle Kûtü'l-Amâre Zaferi
Türkiye’nin Sistematik İstila ve Parçalanma  Planı
Gökhan’ın Gözlerindeki Vatan 
Kafkasya Nart Destanları  Ve Nörobilim
Türk Romanında Zorunlu Göç Olgusunda “İşbirlikçilik ve İhanet”
Carl Gustav Jung’a Göre “Ben” ve “Biz”
Millî Hafızanın Işığında  1921 ve 1924 Anayasaları
Ukrayna Krizinden Türkiye'ye
Oğuz Kağan Destanı ve Kur’an-I Kerîm’de Geçen Zülkarneyn Hadisesinin Sembolik Dili
Kur’an-I Kerim’de Heykel
IŞİD (DAEŞ) Terör Örgütü
Kırım Millî Marşı’n Da Vatan
Turancılık ve Sistematik Düşünme I
Türk Romanında Zorunlu Göç Olgusunda “Vatan Sevgisi”
Türk Romanında Zorunlu Göç Olgusunda “İşbirlikçilik ve İhanet”
Türk Milliyetçiliği /Turancılık ve Sistematik Düşünme I