YAZARLAR

Sait BAŞER

Araştırmacı - Yazar
 
Aralık 1957 tarihinde Isparta-Yalvaç’ın İleği köyünde doğdu. İstanbul Sağmalcılar Lisesini bitirdi. Üç yıl Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde yüksek öğrenimini tamamladı(1982). “Yahya Kemal’e Göre Türk Kimliği ve Görüşlerinin Kamuoyundaki Yansımaları” konulu teziyle doktor oldu(1996). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1984-1994 yıllarında Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın neşriyat müdürlüğünü yürüttü. Kubbealtı Akademi Mecmuası’nın Yazı İşleri Müdürü idi.
Türk kültür ve inanç tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınır. Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Doğu Türkistan’ın Sesi, Kültür Dünyası dergilerinde yazdı. Çok sayıda yayımlanmış makjalesi ve kitabı vardır.
Başlık
Hakkâniyet Hâkanlığı: “TANRI SENİ ADALET İÇİN BURAYA DİKTİ”
Sadrettin Konevî Üzerinden Türk Entelektüel Stratejisini Okuma Denemesi
“Eve Dönen adam” mı, “Evi Yeniden İnşa Eden Adam” mı?
Üç Akıl
Ankara'yı Kerkük'ten Savunmak
"Oğuz Uykusu"!..
Oğuz Uykusu ve Kutadgu Bilig!..
Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre
Şehâdetin Onayını Kalbinden Alacaksın!
Kimlik Körlüğünü Aşmak, Zaferimizin Teminatı Olacaktır...
Mizana Ölü Laf Taşımak
Aşksızlara Verme Öğüt
Münevver, Entelektüel, Aydin… Yâhut "Üç Türkçe"!
Kutsuz Yerden Kut Bekleyen Gaflete Ne Demeli?
Mehmet Niyazi ÖZDEMİR: Bu Kadar mı Mükemmel, Bu Kadar mı Mü'min, Bu Kadar mı Türk Olunur!
Oğuz Uykusu ve Kutadgu Bilig!..
Vicdâna Azapla Varmak…
Sessiz Karanlık
Kerkük! Ah Kerkük…
Anlama ve İnanmada Taklit İmkansızdır!
Kalbimize Uyansak
Oryantalist Sosyolojisi
Sessiz Karanlık...
Halk-Hakk İlişkisi Üzerine
Sübhâne Rabbiye'l Âlâ!..
Çürütülmüş Kavramlara Dayalı Bir Çok Partili Demokrasi mi, Çok Unsurlu Çatışma Ortamı mı?
Maske ve Uşak
Heterodoksi, Nakşîlik,Bektâşîlik
Türk Kültürünün Hâl-i Hazır Durumu, Potansiyel ve İlâve Edilebilir Gücü, İmkân ve Kabiliyetleri
Medeniyet Mil-let-çiliği
Felsefeyi Takdis Etmek!
Tarihle Oynamak Gelecekle Oynamaktır
Selâm Söyle!
Töre
İslâm Öncesi Türk Devletlerinde Din-Devlet İlişkileri
Kendi Üzerine Düşünme Cesâreti ve Türkiye’de Düşünmek
Hepimiz Selefîyiz!
Balık Kavağa Çıkmış, Zift Turşusun Yemeye...
Hikmeti Tarihe Sürgün Etmeyelim
Kişiliğin Cevheri: Yeniden Anlamak !
Kemalizme Karşı Müceddidiyye mi İstiyoruz?
Türk Kültürünün Omurgası ve Cumhûriyet
Meydân-ı Celâdet!..
Türkiye’de Kimlikçi Yaklaşımların Anlama Körlüğü
‘Türk Adını İdeoloji Üzerinden Öğrendik’
Adalet ve Arada Olmak
Töre’nin Çocukları
Hizmet de Şiir Gibi Olabilir
Türklüğün Asıl Meselesi Budur: Kültürü Güncelleyememek!
Türk Anlama ve İnanma Modeline Dair
Medeniyetin Ordusu veya Ordunun Medeniyeti
Muhabbetin İçtimâîleşmesi veyâ Töre ile Türk Olmak
Toplumsal Akıl ve Millet
Türk Müslümanlığı
Kimlik, Kişilik, Ontik Kimlikler ve Türkiye
Orhun Âbideleri ve Türk Töresi Üzerine
Bir Kurucu Akıl Olarak Yahyâ Kemal

Medeniyet Tasavvuru

Mehmet BULUT
Ahlak ve İktisat

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

20977587