YAZARLAR

Ömer AĞAÇLI

Aksaray doğumlu, Ankara Devlet Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Daha sonra işletme masteri yaptı. Kamu da çalıştı... Emlak Kredi Bankası’nda mühendislik, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde imar başkanlığı... Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nde genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük yaptı.. Ankara’da yaşıyor.. Evli, çocuklu..

 
Başlık
İnsanlığı Tehdit Eden En Büyük Tehlike” Entegrizm” ve Roger Garaudy
İnsanlığın Ezeli ve Ebedi İlleti “Bağnazlık” Üzerine
Geçmişten  Ruh’u Kurtaramamak
Yalan İle Din
Allah’ın Varlığını İspata Kalkışmak
Yabancılaşma ve Yalnızlaşma'nın Ontolojik Temelleri
“İslam”, Nefs Hastalıklarından İnsanı Kurtarmak, Özgürleşti̇rmek İsti̇yor
“Allah”, Herşeyin Hayat Kaynağıdır...
Bir Yokoluş Sorunu Olarak “ İhanet” İlleti Üzerine
Bir Yokoluş Sorunu Olarak “ İsraf” Üzerine...
Dünya Şirkistana Döndü
İnsanın Çalışmasının Varoluşsal Zorunluluğu
Allah, Kullarının Düşünce Niyet Ve Eylemlerine Karşılık Verendir
Nefisler Yasası (Kul Düzelmeden, Allah Düzeltmez)
Hakikati Hakk Söyler
Kur’an Bütün İnsanlığa Son Ahlaki Çağrıdır
Varoluşta Bir Zorunluluk Olarak “Güven” Üzerine
İnsanlığın Ezeli ve Ebedi İlleti (İltibas)
Yedi Nefs Yedi Akıl Mertebeleri
“Fıtrat” ve “İstidat”
Sadrettin Konevi’ye Göre Allah’a Yaklaşma ( Kurbiyet) Halleri...
Dünya’yı Ateşe Veren, Cehenneme Kapı Açan Tamah (Açgözlülük) Üzerine
Aklın “Murdar” Olması, Akıl Tutulması
Modernizmin Özellikleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme.
Cehenneme Kapı Açan Gıybet (Dedikodu) Üzerine
“Kibir” Ve “Kibriya”
“Takva”Nın Nefsin “Heva”Sına Kurban Edilmesi
“Oruç” Un Mahiyeti Ve Hikmeti Konusunda Kimi Görüşler
İnsanın Var Oluşu (Hayat) “Nefs” ile “Ruh”un Çekişmesidir
“Namaz” In Mahiyeti ve Hikmeti Konusunda Kimi Görüşler
Nefs Mertebeleriyle, Kültür Ve Medeniyet Seviyesi Arasındaki Doğrudan İlişkiler Üzerine Kimi Düşünceler
“Yenilik” Ve “ Yenilenme” İlahi Kanundur
Geçmiş Kültür Din Olmuş (Orta Çağ Dindarlığı)
“Dua”nın Mahiyeti Konusunda Kimi Görüşler
Kur’an’ın Dili Üzerine Düşünceler
Konuşma Ahlakının Var Oluşsal Zorunluluğu
Nefsin Bütün İlletlerinin Kaynağı Olarak “ Ucub”
Nefsin İki İlleti “ Hased” ve “ Hırs”
Aklın Mahiyeti Üzerine
Nefsin Bir İlleti Olarak Riya Üzerine
Hz. Muhammed’den Miras Kalan Akıl Üzerine Yeniden Düşünmek...
İnsanın Varoluş Amacı ve Salih Amel Konusu Üzerine
İslam Dosdoğru Olmanın Adıdır
İslam Dosdoğru Olmanın Adıdır
Hazreti Muhammed’in Üniversitesi
Hakikati Mazide Aramak
İslam’da Din Adamları Yoktur
Kainat, Allah’ın Fiilleridir
Müslümanların “ İslâm” Olamayışlarının Temel Nedenleri
İslam’ın, Bir İsmi Niteleyen Basit Sıfata İndirgenmesinin Nedenleri
İslam’da Beşeri Otorite Yoktur
Atalara Tapma Kültü, Ecdatperestlik Üzerine
Din, Nefsin Sıfatlarından Ruhun Sıfatlarına Hicrettir
İnanç ve İnsanın Manevi Halleri
Ramazan Ayının Varoluşsal Önemi (Ramazan Ayı Niçin İlahi Rahmet Ayıdır?.)
Din, Devlet Bütünleşmesi Yıkımdır
"Din" ve "İlim"de Otorite İnsanlığın Felaketidir
İnsanın Putperestlik Halleri
İnsanın Şirk Halleri
Geçmişte Yaşamak, Zamanı Şaşırmak Demektir
İnsanın Aklının ve Özgürlüklerinin Önündeki Engeller: Masiva Mahzenleri
Allah’ın İki Kitabı
Türkiye’de Toplum Ölüyor
İnsan Sorumlu Bir Varlıktır
İlahi Olanın İnsanileşmesi Süreci
Dostluk Üzerine
“Aşk” In Ontolojisi Üzerine
Şeriat Nedir?...
İslam’da Otorite Sorunu Üzerine
Allah’ın Tek Dünyası ve İnsanların Çok Dünyaları
İslam’da Egemenlik Sorunu Üzerine
Kevser Irmağı, Tekasür Irmağı
İnsanın Özgürlüğü Sorunu Akla Bağlıdır
İnsanın Özgürlüğü Sorunu Akla Bağlıdır
Aklı Kullanmak Farzdır
“Takva” ve “Heva” Üzerine
Tevhid Nedir? Tevhidin İzafileştirme Formülü Üzerine..
İnsanın Manevi Mertebeleri
Cennet ve Cehennem Kavşağında Gözün Marifetleri
“Hak” Kavramının Anlam Zenginliği Üzerine...
İnsan Nefsinin Üç Boyutu
Dinin Özü Olan “Zikir” Nedir?...
Ramazan Ayı Niçin İlahi Rahmet Ayı’dır ?
“Dünün Gerçekleri” “Bugünün Gerçekleri”
İnsanın Doğası ve Bilgi Sorunu Üzerine Yeniden Düşünmek
İslam’ın Zaman ve Mekandan Bağımsız Okunması
Bedeviyetten, Medeniyete
Hakikat Üzerine Düşünceler…
“Beş Duyu” ile “ Akıl” İlişkileri
“Edep“ Üzerine Yeniden Düşünmek
Nefsin Oyunları İçinde Gurur ve Kibir Oyunu
Kur’an’ın Ötekisi Kimdir ?
İnsanı İnsan Yapan “Vicdan” Üzerine
Var Oluşta Aşk Üzerine..
"İslam" Kavramının Anlam Zenginliği Üzerine.
İnsanı İnsan Yapan “ Merhamet” Üzerine

Medeniyet Tasavvuru

Neşet TOKU
Hukuk Üzerine
Saadettin Yağmur GÖMEÇ
Eski Türk Dininin Temel Özellikleri
Zeki Salih ZENGİN
İslam, Ahlâk ve Etik

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

27601495