30 Kasım 2023

Abdülkadir İLGEN

1964 yılında Bolu-Kıbrısçık’ta doğdu. İlköğrenimini doğum yeri olan Deveören Köyü İlköğretim okulunda yaptı. Daha sonra Ankara Dikmen Ortaokulunda başladığı ortaokul hayatını 1977-1978 yılında Polatlı Lisesi Orta Okulunda tamamladı. 1980-1981 döneminde Polatlı Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünü bitirdi. 1988 yılında ise Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Akademisinden mezun oldu. Askerlik hizmetini yedek subay olarak Hakkâri’de yaptıktan hemen sonra, 1994 yılında, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Osmanlı Devleti’nin Sanayi Politikası ve Sanayi Alanındaki Gelişmeler: Aydın Vilayeti Örneği (1870-1917)” konulu tezle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Tarihi Bilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1995 Yılında Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsünde başladığı doktora programını, 1998 yılında “İslam Ekonomisinde Tekelci Eğilimler” başlıklı teziyle bitirdi.
Doktorayı müteakip (1999-2000 ve 2000-2001) Kırgızistan’ın Celalabat kentinde bulunan Türk-Kırgız İşletme Fakültesi’nde iki yıl süreyle dersler verdi.

Türkiye’ye döndükten sonra Dumlupınar Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksek Okulunda beş (5) yıl müdürlük görevinde bulundu. Kuruluş aşamasında 2007 ile 2009 yılları arasında Bilecik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kurucu müdür olarak iki yıl süreyle görev yaptı. Bu arada (11. 06. 2008’de) doçent unvanı aldı. Daha sonra akademik çalışmaları nedeniyle enstitü görevinden kendi isteğiyle ayrılarak altı aylık süreyle akademik çalışmalar yapmak üzere İngiltere’ye gitti.
2011 ile 2015 yılları arasında İktisat bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 14.03.2014'de  profesör oldu. 09. 04. 2015'te de fakülte dekanlığına atandı.  Kendisi 15 Temmuz 2016 yılında bütün dekanların istifasının istendiği tarihe kadar aynı görevi sürdürdü. Daha sonra 2017 yılında zorunlu sebeplerle emekli oldu. İki dönem Türk Ocakları Bilecik Şube Başkanlığı görevini de yürüten İLGEN, aynı zamanda Türk Yurdu dergisiyle Türkiye Günlüğü gibi dergilerde yazılar yazmıştır. Hâlen Türkistan coğrafyasının ekonomik tarihi ve Türk Modernleşmesi ve Zihniyet Değişmesi üzerindeki çalışma ve okumalarına devam etmektedir.

Başlık
Vatan Toprağına Sonradan Ortaklık
Kriz Dönemlerinde Konuşmak
Bozkır Göçebelerinde Sosyo-Ekonomik Yapı
Bir Modern Zaman Kavramının Türkiye Özelinde Hermonotik Yorumlaması: Milliyetçilik
Türk Modernleşmesi ve İktisadi Zihniyet (1839-1908)
Bir Ülkücünün Güncesi (Mahbesten Mektuplar)
“Demokrasinin İdari Zaruretlerle İmtihanı” Üzerine Bir Zeyl
Bayram’da Polatlı: İNSANIN TAŞRASI-XV
Soymaç - İnsanın Taşrası XIV
Bir Türkmen Beyinin Ardından [Hocam Salim Cöhce]
Köy Okulları - İnsanın Taşrası- XIV
Bahar: İnsanın Taşrası-IX
Köyüm - İnsanın Taşrası VIII
İnsanın Taşrası VII - Köy Çercileri
İnsanın Taşrası- Hayata Geldiğim Yer
İnsanın Taşrası: Celal Abinin Anısına
İnsanın Taşrası-XIV
İnsanın Taşrası-XII
İnsanın Taşrası-XI
İnsanın Taşrası-XI
İnsanın Taşrası - X
İnsanın Taşrası-VI
İnsanın Taşrası-V
İnsanın Taşrası-IV
İnsanın Taşrası-III
İnsanın Taşrası-II
Kimlik Tahakkümünün Meşruiyetinden Kamusallığın İnşasına Milliyetçilik
İnsanın Taşrası
Kendi̇nden Kopartılan İnsan
Kendiliğin Dışında
Bir Bunalım Döneminde Toplumsal Çözülme ve Değersizliğin Değerleşmesi
Gaspıralı’nın İzinde Türk Dünyasını Yeniden Düşünmek*
Sahnesi Olmayan Adam Akif
İman ve Zihniyet: Gelenek ve Modernlik Arasındaki Bir Modern Zaman Dervişinin Fikir ve Eylem Dünyası: Nevzat Kösoğlu*
Devletin Sosyolojisinden Sosyolojinin Devletine İntikal Etmek Ya Da Edememek
Türk Kimliği ve İktisadî Hayat: Zihniyete Dair Tarihî-Sosyolojik Bir İnceleme
Bir Modern Çağ Tasarımı: İslamcılık-II (Epistemik Sınırlar)
Bir Modern Çağ Tasarımı: İslamcılık-I
Bir Uygarlık Yansıması Olarak Türk Milliyetçiliği
İl Giderse Töre Kalır, Törem Giderse Neyim Kalır?