YAZARLAR

Turgut GÜLER

1951 yılında Afyonkarahisâr’ın Sultandağı ilçe­sine bağlı Dort (bugünkü Doğancık) köyünde doğdu. Âilesi, 1959 Ocağında Aydın’ın Horsunlu kasabasına yerleşti. İlkokulu orada, Ortaokulu Kuyucak’da okudu. İki hafta kadar Nazilli Li­sesi’ne devâm ettikten sonra, Nazilli Öğretmen Okulu’na girdi. Bu okulun ikinci sınıfını bitirdiği 1968 yılında, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi’ne kaydoldu. 1969-1973 yılları arasında, Yüksek Öğretmen Okulu hesâbına, İstanbul Üniversite­si Edebiyât Fakültesi Târîh Bölümü’nde tahsîl gördü.

İstanbul Çapa’daki Yüksek Öğretmen Okulu’nun Kompozis­yon ve Diksiyon Hocası olan Ahmet Kabaklı’nın başkanlığında kurulan Türkiye Edebiyât Cemiyeti’nde, bilâhare bu cemiyetin yayınladığı Türk Edebiyâtı Dergisi’nde vazîfe aldı. Bir tarafdan üniversite tahsîline devâm etti, bir yandan da bahsi geçen der­ginin “mutfak” tâbir edilen hazırlık işlerinde çalıştı. Metin Nuri Samancı’dan sonra da ikinci yazı işleri müdürü oldu (Mart 1973, 15. Sayı). Bu dergide yazı ve şiirleri yayımlandı.

1973 Haziranında üniversiteyi bitirdiğinde, Malatya Mustafa Kemâl Kız Öğretmen Lisesi târîh öğretmenliğine tâyin edildi. Ah­met Kabaklı’nın arzûsu ile bu görevine başlamadı ve İstanbul’da kaldı, Türk Edebiyâtı Dergisi’ndeki mesâîyi sürdürdü. 1975 yı­lında hem Edebiyât Cemiyeti (Bakanlar Kurulu karârıyla Türkiye kelimesi kaldırılmıştı), hem de Türk Edebiyâtı Dergisi, maddî sı­kıntılar yaşadı, dergi yayınına ara verdi. Bunun üzeri­ne, resmî vazîfe isteği ile Millî Eğitim Bakanlığı’na mürâcaat etti.

Van Alparslan Öğretmen Lisesi’nde başlayan târîh öğretmen­liği, Mardin, Kütahya ve Aydın’ın muhtelif okullarında devâm etti. 1984 yılında açılan Aydın Anadolu Lisesi’nin müdürlüğüne getirildi. 1992’de, okulun yeni binâsıyla berâber adı da değişti ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi oldu. Bu vazîfede iken, 1999 Ağustosunda emekliye ayrıldı. 2000-2012 yılları arasında, İstan­bul’da, Altan Deliorman’a âit Bayrak Basım-Yayım-Tanıtım’da, yazı ve yayın çalışmalarına katıldı. Yine Altan Deliorman’ın çıkardığı Orkun Dergisi’nde, kendi adı ve müsteâr isimlerle (Yahyâ Bâlî, Husrev Budin, Ertuğrul Söğütlü) yazılar yazdı. İki kızı var.

Yayımlanmış Eserleri: Orhun’dan Tuna’ya Uluğ Türkler, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014; Takı Taluy Takı Müren (Daha Deniz Daha Irmak), Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2014; Cihângîr Tûğlar-Selîmnâme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014; Ejderlerin Beklediği Hazîne, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015, Şehsüvâr-ı Cihângîr-Fâtihnâme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015.

 

Başlık
Ordu-Millet
Bey Dediğin İplik Koparan Değil, İpliğe Düğüm Atandır
Nîsân’dan Ağustos’a Rahmet ve Bereketten Zafere
Uzlar ve Oğuzlar
Kutlu Beldeler
Büyük Tuğrul, Küçük Tuğrul
Kurbân, Bayram Ve Dede Efendi
Kelle Koltukta Savaşmak
Ekin Tarlası Ve Üzüm Bağı 
Böğürdelen’den Yükselen Türklük Nefesi
Barbaros Hayreddîn Paşa Ve Mîmâr Koca Sinan
Yabgulu Türkmenler
Sıralovaz’dan Sıralı Oğuz’a
Evimizle Dilimiz
Güzel Dil, Güzel Türkçe
Cihângîrlerin Başbûğu Veyâ Şehsüvâr-ı Cihângîr
Bayram Düşünceleri
Timur ve Despina
Yeni Ay Bedr Olur
Hamarat Deyince
Zerde, Zer ve Ter
Penceresiz Evler
Takke ve Baş
Bitmeyecek Sanılan Beste
Güzel Söz ve Güzel Ağaç
Kısa Aklın Asâsı
Zîrâ Ki, Küllükte Gül Bitmez!
Merd-i Mestâne
Haleb ve Arşın
Emânet ve Karındaşlık
Hükemâ Kavli İle Doğan Burunlu Olmak
Bahtî’nin Bahtı
Bize Benzer Kâinât’ın Su Ayağı
Müteyemmin
Estergon Kal’ası’ndan Uçurduğumuz Şâhinler
Türklüğün Lisânı
Dil Âfiyeti ve Harfler
Akmam Deyip De Akan Tuna..
“Ölümden Ne Korkarsın? Korkma! Ebedî Varsın…”
Bogomil, Bosna, Mostar Köprüsü
Albert’imiz, Ali’miz, Aliş’ imiz
Cleopatra Sendromu
Çiçek Sevenler, İnsanı Daha Çok Severler
Bayram Türkçenin Neyine?
Hem Alçak Dala, Hem De Yüksek Dala Konabilmek
Musâhib Yerine Muhâsib Diyenler
Allâh Resûl Hep Şehîdler Şimdi Sizden Bunu İster
Fâtih Sultan Mehmed ve Ezineli Yahyâ Çavuş
Desem Vay!  Demesem Vay!
Töre Varsa Cinâyet Yoktur
Yazar Seç

Medeniyet Tasavvuru

C. Stephen EVANS
Din Dili Problemi

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

35989245